Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företagets fordon skadades

Skador på ditt eget fordon ersätter vi från kaskoförsäkringen. Exempel på sådana skador kan vara att fordonet har krockat med ett hinder, en brandskada eller dikeskörning. Om du med ditt fordon har orsakat skador för någon annan, ersätter vi dessa från din trafikförsäkring. På motsvarande sätt ersätts skador som ett annat fordon orsakat dig från detta fordons trafikförsäkring.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

  Öppna blanketten

  Vi kontaktar dig så snart som möjligt med mer detaljerade anvisningar. Vi ser även till att du får en ersättande bil under reparationen, om den ingår i försäkringen. Du kan anmäla en skada till oss även om du inte är den som orsakat skadan.

 2. 2. Ta din bil till en skadeinspektion

  Vår verkstadspartner inspekterar skadorna på ditt fordon och skickar oss en bedömning av reparationskostnaderna för godkännande. Samtidigt kan du komma överens om tidtabellerna med verkstaden.

  Fyll i alla fält
 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  Du får ett ersättningsbeslut och information om självriskbeloppet när vi har behandlat din skadeanmälan. Samtidigt går informationen till vår verkstadspartner som utfört skadeinspektionen. Du kan vänta lugnt på beslutet, du behöver inte göra någonting!

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Gör en skadeanmälan enligt leasingföretagets eller arbetsgivarens anvisningar.

 2. 2. Ta din bil till en skadeinspektion

  Vår verkstadspartner inspekterar skadorna på ditt fordon och skickar oss en bedömning av reparationskostnaderna för godkännande. Samtidigt kan du komma överens om tidtabellerna med verkstaden.

  Fyll i alla fält
 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  Du får ett ersättningsbeslut och information om självriskbeloppet när vi har behandlat din skadeanmälan. Samtidigt går informationen till vår verkstadspartner som utfört skadeinspektionen. Du kan vänta lugnt på beslutet, du behöver inte göra någonting!

Mer information om olika typer av skador

Vi ersätter skador som orsakats av kollision med olika hinder eller att fordonet kört av vägen.

Från parkeringsförsäkringen ersätter vi skada som ett okänt motorfordon orsakat.

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Från naturfenomenförsäkringen ersätter vi skador om en storm fäller ett träd på fordonet eller hagel skadar fordonet.

Skador som orsakats av stigande översvämningsvatten eller ett föremål som lösgjorts av en storm ersätter vi om fordonet vid tidpunkten för skadan har stått stilla och strömmen har varit avslagen.

Från trafikförsäkringen ersätter vi person- och sakskador som orsakats en annan person med ett motorfordon.

Från älgskadeförsäkringen ersätter vi skador på ditt fordon om du kolliderar med ett hjortdjur. Ditt fordons djurkollisionsförsäkring ersätter skador på ditt fordon om du kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur.

Om skadan på ditt fordon inte har orsakats av en kollision med ett djur, utan till exempel att du kört av vägen när du väjt för ett djur, ersätter vi skadorna från kollisionsförsäkringen.

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats uppsåtligen när gärningsmannen uttryckligen haft för avsikt att skada fordonet. Med skadegörelse avses inte skador som orsakats av ett annat fordon, till exempel om ditt parkerade fordon har blivit påkört av ett annat fordon.

Från stöldförsäkringen ersätter vi skador orsakade av stöld, obehörig användning eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen.

Vanliga frågor

Vi ersätter skadan enligt omfattningen på din försäkring och försäkringsvillkoren. Du kan kontrollera omfattningen av din försäkring i försäkringsbrevet eller i försäkringsuppgifterna i nättjänsten.

Vid en kollision är reparationskostnaderna nästan alltid så höga att det är värt att använda försäkringen. En typisk kollisionsreparation kostar cirka 1 600 euro.

Skador som ersätts från kollisionsförsäkringen minskar din kaskoförsäkrings bonus med 20 procentenheter. Den förlorade bonusen tjänar du tillbaka med två skadefria försäkringsperioder.

Skador som ersätts från andra än kollisionsförsäkringen, till exempel skadegörelse- eller brandförsäkringen, minskar inte kaskoförsäkringens bonus.

Gör i vilket fall som helst en skadeanmälan. Du kan bestämma senare om du vill använda försäkringen eller inte.

Bonusskyddet är en förmån som ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko och som belönar skadefrihet. Efter tre på varandra följande skadefria år är du berättigad till Bonusskydd och kaskoförsäkringens bonus minskar inte efter följande kollisionsskada.

Ta ditt fordon till vår samarbetsverkstad för en skadeinspektion före reparationen. Verkstaden inspekterar skadorna, fotograferar fordonet och gör en kostnadsberäkning. Detta tar vanligtvis bara 15 - 20 minuter.

Skadeinspektionen orsakar inga kostnader för dig. Du behöver inte heller ha med dig skadereferensen till verkstaden, det räcker att du har gjort en skadeanmälan.

Om du har Lyxkaskoförsäkring får du en ersättande bil under reparationen. Fråga efter vår samarbetspartners bil på verkstaden, de kan vanligtvis ordna med en bil.

Om en ersättande bil inte kan ordnas via verkstaden, vänligen kontakta vår ersättningstjänst.

Du kan beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Läs anvisningarna för beställning av bogsering.

Om du redan har besökt en verkstad eller bokat tid för reparation, be verkstaden att ge oss en kostnadsberäkning.

Gör en skadeanmälan om du inte har gjort den ännu så kan du fortsätta att sköta ärendet med verkstaden.

Från trafikförsäkringen ersätter vi i regel personskador för alla parter. Observera dock att skador som orsakas under resan till eller från arbetet i första hand behandlas genom arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring.