Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Varan skadades under transport

Varutransportförsäkringen ersätter skador på företagets egendom orsakade under transport, vilka exempelvis kan vara att egendomen försvinner, blir blöt, trafikolycka eller haveri (sjötransport). Den egendom som ska transporteras och de transporter som ingår i verksamheten anges i försäkringsbrevet.

Gör så här

 1. 1. Försök att begränsa ytterligare skador

  Vidta åtgärder för att begränsa skadan och gör en anteckning till transportören på fraktsedeln eller skriftligen.

  Polisanmäl trafik- och brottsskada, ta hand om godset och ta fotografier.

 2. 2. Anmäl en skada

  Anmäl skadan med skadeanmälningsblanketten (pdf).

  Öppna blanketten

  Bifoga till skadeanmälan

  • fraktsedel

  • faktura

  • reklamation till transportören

  • övriga handlingar som redogör för händelsen.

 3. 3. Skicka anmälan

  Skicka skadeanmälan med bilagor till e-postadressen y-kuljetusvahingot(at)lahitapiola.fi.

  Du kan också skicka anmälan per post, använd då adressen för svarsförsändelse. Porto har betalats för din räkning: LokalTapiola-gruppen Transportförsäkringsersättningar, Kod 5007453, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

  Du kan också ringa transportersättningar tel. 09 453 3977.

  Ge LokalTapiola möjlighet att granska den skadade försäkrade egendomen.