Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Företagets egendom gick sönder eller skadades

Från denna försäkring ersätter vi skada på egendom som orsakats till följd av en plötslig och oförutsebar händelse.

Gör så här

 1. 1. Förhindra ytterligare skador

  För att förhindra ytterligare skador är det viktigaste att agera snabbt så att inte ytterligare skador uppstår.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fotografera om möjligt den skadade egendomen och gör upp en lista över den skadade lösegendomen. Om den skadade egendomen kan repareras kommer skadorna att utgöras av rimliga reparationskostnader. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  Anmäl skadan med det elektroniska formuläret. Skadeanmälan ska göras inom ett år från det datum då skadan inträffade.

  Öppna blanketten

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder.