Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En brand förstörde företagets egendom

När den akuta situationen är över, förhindra tilläggsskador: avlägsna släckvatten, flytta bort lös egendom från golvet så att vatten inte sipprar in i dem och vädra ut rökgaserna. Be vid behov om hjälp av experter.

Gör så här

 1. 1. Förhindra ytterligare skador

  Vädra ut rökgaserna, avlägsna släckvattnet och flytta bort lösegendomen från golvet så att den inte absorberar vattnet.

 2. 2. Anmäl en skada

  Om möjligt fotografera den skadade egendomen, gör upp en lista över den skadade lösegendomen och anmäl skadan på den elektroniska blanketten. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  Skadeanmälan ska göras inom ett år från det datum då olyckan inträffade.

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov beställer vi och bekostar en skadekartläggning.

 4. 4. Be entreprenörerna om nödvändiga handlingar

  Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenörerna och skicka dessa till oss för godkännande. Om du vill kan du låta oss sköta begäran om anbud och då begär vi även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.