Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett naturfenomen skadade företagets egendom

Från denna försäkring ersätter vi i enlighet med försäkringsvillkoren egendomsskador orsakade av bland annat stormvindar, direkta blixtnedslag och hagel.

Gör så här

  1. 1. Förhindra ytterligare skador

    Ta bort träd som har fallit, lutar mot eller riskerar att falla på byggnaden. Se till din egen säkerhet – begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.

  2. 2. Anmäl en skada

    Om möjligt fotografera den skadade egendomen och anmäl skadan på den elektroniska blanketten. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

    Skadeanmälan ska göras inom ett år från det datum då olyckan inträffade.