Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

En vattenskada skadade företagets egendom

I händelse av ett plötsligt rörläckage eller om det rinner vatten från apparaten, är det viktigt att snabbt sträva efter att förhindra att vattnet rinner in i strukturerna. Stäng av vattentillförseln från huvudventilen. Torka upp vattnet och be vid behov om hjälp av experter.

Gör så här

 1. 1. Förhindra ytterligare skador

  För att förhindra ytterligare skador är det viktigaste att agera snabbt: om vattnet fortsätter att rinna ut, stäng huvudavstängningsventilen eller förhindra vattentillförseln. För att förhindra uppkomsten av ytterligare skador, torka upp vattnet från redan våta ytor.

 2. 2. Anmäl en skada

  Om möjligt fotografera den skadade egendomen och anmäl skadan på en elektronisk blankett.

  Skadeanmälan ska göras inom ett år från det datum då skadan inträffade.

  Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.

  Öppna blanketten

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. Orsaken till och omfattningen av en läckageskada utreds i regel vid en fuktkartläggning som vi vid behov beställer och betalar.

 4. 4. Be entreprenörerna om nödvändiga handlingar

  Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenörerna. Om du vill kan du låta oss sköta begäran om anbud och då begär vi även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.