Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Verksamheten avbröts på grund av en skada

Från avbrottsförsäkringen kan vi ersätta ekonomiska förluster till följd av avbrott i företagets verksamhet då avbrottet till exempel beror på olika sakskador eller på att en nyckelperson insjuknat eller avlidit.

Gör så här

  1. 1. Anmäl en skada

    Anmäl skadan med skadeanmälningsblanketten (pdf på finska).

    Skadeanmälan ska göras inom ett år från det datum då den egendomsskada eller personskada som orsakade avbrottsskadan uppstod.

    Leveransadresserna till bilagorna hittar du här.

  2. 2. Vänta så kontaktar vi dig

    När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov beställer vi och bekostar en skadekartläggning.