Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Internationella LokalTapiola

LokalTapiola är ditt stöd i försäkringsärenden oberoende av om det gäller att försäkra i Finland eller utomlands. Våra specialister är specialister inom internationell försäkring och drar nytta av vårt omfattande internationella nätverk inom försäkringar.

Trygghet ut i världen

Vi betjänar våra kundföretag:

  • Vid behov av egendoms- och verksamhetsförsäkring utomlands.

  • Vi ger råd till våra kundföretag i samarbete med Swiss Re Corporate Solutions.

Kontakta oss så berättar vi gärna mera!

Du får ytterligare information genom att kontakta den kundansvariga för ditt företag eller genom att kontakta oss per e-post kvp(a)lahitapiola.fi.

Internationellt nätverk av samarbetspartner

  • LokalTapiola har ett avtal om internationellt nätverkssamarbete via vilket LokalTapiola får tillgång till Swiss Re Corporate Solutions internationella betjäningsnätverk. Via betjäningsnätverket kan vi producera försäkringstjänster för våra företagskunder lokalt i över 180 länder.

  • LokalTapiola använder Swiss Re Corporate Solutions digitala nätverksplattform som möjliggör försäkringslösningar och uppföljning på flera marknader för våra företagskunder som bedriver internationell affärsverksamhet. Kunderna har speciellt nytta av det effektiva informationsutbytet och de snabbare processerna.

  • Läs mer om verksamheten för Swiss Re Corporate Solutions.

European Alliance Partners Company AG (Eurapco)

  • Eurapco-bolagen bildar tillsammans en avsevärd aktör på de europeiska marknaderna: var tionde europé är kund hos ett Eurapco-bolag. LokalTapiola är det enda finländska bolaget som är medlem i Eurapco.

  • Eurapco är en sammanslutning av europeiska försäkringsbolag vars syfte är att dela information och sprida bästa praxis mellan medlemsbolagen, ge konkurrensförmån för bolagen på hemmamarknader och hitta gemensamma affärsuppslag.

  • Les mer om Eurapco-verksamheten.