Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tvistemål

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för anlitande av jurist i tvistemål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Försäkringen kan till exempel ersätta advokatkostnader i tvistemål som gäller bostadsaffärer.

Gör så här

 1. Ta fram alla handlingar som gäller ärendet. Vi behöver uppgifterna om kravet som framställts samt om när du har bestridit kravet.
 2. Gör anmälan genom att ringa till ersättningstjänsten eller genom att fylla i en elektronisk ersättningsansökan.
 3. Observera att ombudet som du anlitar måste vara advokat eller jurist som har rätt att verka som rättegångsombud eller -biträde.

Efter att du har gjort anmälan, får du ett skadenummer som försnabbar handläggningen av ärendet hos oss. Du får beslutet per e-post eller post inom cirka 14 dygn efter att vi har fått anmälan och alla nödvändiga bilagor.

Anmäl en skada eller ta kontakt


Bra att veta

Från privatkundens rättsskyddsförsäkring ersätts advokatarvoden och rättegångskostnader i olika tviste- och brottmål för en privatperson. Som kostnader ersätts skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i anslutning till handläggningen av ärendet.

Situationer som ersätts är till exempel:

 • tvistemål som gäller bostadsaffärer
 • tvistemål som gäller olika avtal såsom byggnads- eller renoveringsavtal
 • tvistemål som gäller arvskifte som gjorts och som kan klandras vid tingsrätten
 • brottmål där du är skadelidande och kräver ersättningar av den som åtalas för brott

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte kostnader
 • i en situation där du själv åtalas för brott
 • i tvistemål som gäller skilsmässa eller arbete
 • vid uppgörande av bouppteckning, fastställande av boutredningsman eller skiftesman eller arvskifte
 • försäkringen ersätter inte ärenden som behandlas i specialdomstol. Bland annat marknadsdomstolen, förvaltningsdomstolen samt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska Unionens domstol är specialdomstolar.

Före du gör anmälan ska du kontrollera i vilken domstol som ärendet behandlas.

I försäkringsvillkoren redogörs noggrannare för de begränsande villkoren i försäkringen. Observera att vi inte ger juridisk rådgivning och inte heller sköter rättegången för dig.

I beslutet berättas till vilket ärende som rättsskyddsförmånen har beviljats. I beslutet ser du det tillgängliga försäkringsbeloppet och den självrisk som avdras från ersättningen. Bekanta dig noggrant med ersättningsbeslutet så att du vet hur ersättningarna betalas och vad som i försäkringen förutsätts av ett rättegångsbiträde. Ersättningsbeslutet förpliktar dig inte till något.