Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Jag orsakade skada på en annan person

Från ansvarsförsäkringen kan vi ersätta egendoms- och personskador som du har orsakat någon utanför sin familj med din vårdslöshet och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Ansvarsförsäkringen omfattar alla de familjemedlemmar som är skrivna i samma försäkrade hushåll.

Gör så här

 1. 1. Anteckna kontaktuppgifter

  Anteckna även den skadelidandes kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och personbeteckning.

 2. 2. Anmäl en skada

  Anmäl skadan till oss, så sköter vi ärendet åt dig och utreder skadans ersättningsbarhet. Om skadan är ersättningsbar, utbetalar vi ersättningen till de delar som den överskrider självriskandelen direkt till den skadelidande.

  Bifoga till skadeanmälan till skadan relaterade eventuella utredningar, fotografier, ersättningsanspråket från den skadelidande och övriga handlingar.

  Vi ber om en skadeutredning för behandlingen av skadeärendet. Om vi behöver anamneser för att utreda personskadan, ber om dem direkt av den skadelidande.

  Anmäl skadan med skadeanmälningsblanketten (pdf).

  Öppna blanketten

  Klicka här för att se sändningsadresserna för blanketten.

Telefonnummer 09 453 2395 (vardagar kl. 9.00–15.00)

E-postadress: vhk(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postanslutningen inte är krypterad. Skicka inga meddelanden som innehåller personuppgifter med e-post som inte är krypterad.

Om du vill skicka meddelanden som innehåller dina personuppgifter, kan du skicka dem via en krypterad anslutning: https://secure.lahitapiola.fi/vhk(at)lahitapiola.fi. Lägg till din egen e-postadress som avsändare och som mottagare vhk@lahitapiola.fi.

Användningen av tjänsten kräver registrering. Om det har gått ett tag sedan det senaste meddelandet du skickat måste du beställa en ny länk för att kunna skicka e-post.

Observera också detta

Observera att vi från ansvarsförsäkringen inte ersätter till exempel trafikskador som orsakats med ett motorfordon eller skador som orsakats i förvärvsarbete. Från försäkringen ersätter vi inte heller uppsåtligt orsakade skador, dock med undantag för skador som orsakats av barn under 12 år.

Vanliga frågor

Skadeanmälan kan endast göras av försäkringstagaren.

Med anknytning till personskador kan vi ersätta bland annat kostnader som orsakas av nödvändiga sjukvårdsomkostnader och ersättning för tillfälliga men. Sjukvårdskostnader ersätter vi huvudsakligen i enlighet med den offentliga sektorns kostnadsnivå. Beträffande eventuellt inkomstbortfall ska ersättningsanspråk i första hand göras hos Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA.

För personskador som uppstår i arbetet eller på en arbetsresa görs ersättningsanspråk i första hand från arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är till vissa delar mer omfattande än Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (t.ex. ersättning av tillfälliga men), vilket innebär att du kan göra ersättningsanspråk till de delar av ansvarsförsäkringsbolaget.

Det räcker med att du gör en ansvarsskadeanmälan till oss. Vi utreder ersättningsbeloppet i enlighet med gällande rätt och utbetalad det till den skadelidande till de delar som överskrider självriskandelen.