Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Reseskada

Gör en skadeanmälan och sök ersättning inom ett år från skadefallet. Läs instruktionerna nedan och följ dem.
Om du vill uträtta ersättningsärenden på någon annans vägnar behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

LokalTapiola har avtalsläkare i de populäraste resmålen och i Finland. Genom att uppvisa reseförsäkringskortet kan avtalsläkare och -sjukhus skicka fakturan direkt till LokalTapiola.

Anmäl alltid en skada i nättjänsten. I nättjänsten kan du även söka ersättning för kostnader du själv betalat.


På basis av reseförsäkringen ersätts bland annat

 • mediciner ordinerade av läkare
 • undersökning och vård ordinerade av läkare
 • poliklinikavgifter
 • sjukhusets vårddagsavgifter
 • hälsocentralsavgifter
 • resekostnader som uppstått i resemålet
 • kostnader orsakade av avbruten eller annullerad resa eller försening från resa

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten om du ännu inte gjort en anmälan eller sökt ersättning för olycksfallet.
 • Dagpenning: skicka ett läkarintyg och ett skattekort för biinkomst eller ett ändringsskattekort beräknat för förmånen i fråga.
 • Menersättning: skicka ett av den vårdande läkaren utfärdat utlåtande som innehåller uppgifter om skadans status.

Resenärförsäkringen kan omfatta dödsfallsersättning vid död orsakad av olycksfall eller smittsam sjukdom.

För ersättningshandläggningen ska till LokalTapiola skickas:

 • skriftlig skadeanmälan
 • den försäkrades ämbetsbetyg från varje församling där den försäkrade varit bokförd sedan 15 års ålder
 • intyg över dödsorsak och/eller obduktionsprotokoll
 • polisundersökningsprotokoll
 • alla förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter.

I den elektroniska ersättningstjänsten kan man söka ersättning på basis av alla resenärförsäkringar vars försäkringsnummer börjar med 353-, 319- eller 390-. Du kan använda tjänsten genom att logga in på nättjänsten med koderna till din egen Internetbank.

Ersättning för arbetsoförmåga, men eller dödsfall kan inte sökas i tjänsten.

Du kan göra en skadeanmälan även om skadefallet inte ännu orsakat kostnader..

Fullmakt

Det är inte möjligt att med fullmakt befullmäktiga en annan myndig person att söka ersättning i den elektroniska ersättningstjänsten.

När får jag ersättningen?

Ibland kan ersättningen betalas genast. Behöver vi ytterligare uppgifter för handläggningen av ansökan, kontaktar vi dig inom sju vardagar efter att du lämnat in ansökan.

Sändning av verifikat

Vilka bilagor som behövs för ansökan blir i allmänhet klart först efter att skadeanmälan gjorts.

Verifikat som hänför sig till ersättningsansökan i den elektroniska ersättningstjänsten kan skickas till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Liv/Skanning
Kod 5007453
Info: net 1
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE


Om ditt resgods försvinner under en flygresa ska du anmälan det skriftligen till flygbolaget och begära en kopia på din anmälan.

Om ditt resgods inte når resemålet och du måste skaffa nödvändighetsartiklar ska du spara kvittona över köpta artiklar. Anskaffningskostnader ersätts utgående från försäkringsinnehållet och längden på förseningen.

Om möjligt, anmäl stöld till den lokala polisen. Spara en kopian på polisanmälan för ersättningshandläggningen. Du kan även be researrangören eller guiden ge dig ett intyg över händelsen..