Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resgodset försenades eller skadades

Om ditt resgods anländer försenat till utlandsdestinationen eller om de skadas på annat sätt, handlägger vi skadan från fall till fall antingen från resgodsförsäkringen eller hemförsäkringen.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Anmäl skadan i första hand via vår nättjänst.

  Om ditt resgods inte anländer till destinationen utomlands, kan du köpa nödvändiga artiklar, såsom kläder och hygienprodukter. Vi ersätter nödvändiga artiklar efter 4 eller 12 timmars försening, beroende på försäkringen. Du ska anmäla resgods som inte kommit fram också till flygbolaget.

  Om ditt resgods blir stulet, ska du göra en polisanmälan till den lokala polisen och spara kopian på polisanmälan som du får av polisen.

  När du reser utomlands kan du även kontakta vår Larmtjänst på +358 800 04531 . Där får du anvisningar och hjälp vid akuta skadesituationer.

  För skadeanmälan behöver du veta det skadade eller förlorade föremålets märke, modell, inköpsår samt priset på ett nytt motsvarande föremål.

 2. 2. Spara kvitton och andra verifikationer

  Om ditt resgods anländer försenat till utlandsdestinationen och du måste köpa nödvändiga artiklar, ska du spara kvittona på inköpen. Vi kan vid behov be om dem separat från dig.

  Spara även dina resehandlingar samt andra eventuella redogörelser gällande skadan.

Vanliga frågor och anvisningar inför resan

Du hittar uppgifterna om dina försäkringar både i försäkringsbrevet och i vår nättjänst.

Kontinuerlig reseförsäkring

En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet ett förmånligare alternativ om du reser minst två gånger per år. En kontinuerlig reseförsäkring är även det mest bekymmerslösa alternativet, eftersom din försäkring gäller året runt och överallt i världen, även i Finland.

Om resan ställs in kan du få ersättning, om du måste ställa in resan på grund av en vägande orsak, till exempel plötsligt insjuknande. Annulleringsskyddet för resan gäller automatiskt om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Försäkring för en enskild resa

En tidsbegränsad försäkring kan vara det förmånligaste alternativet för dig om du reser högst en gång per år eller mer sällan. När du tecknar försäkringen anger du avrese- och returdatum för din resa. Observera dock att resans annulleringsskydd endast är giltigt om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resans början.

En tidsbegränsad försäkring kan du teckna för en högst 3 månader lång resa. Giltigheten för den här försäkringen kan inte förlängas, så om du ska iväg på en längre resa, behöver du en kontinuerlig reseförsäkring, vars giltighet kan förlängas. En förlängning höjer försäkringspremien.

Resenärförsäkringen ersätter endast idrottsskador med anknytning till upprätthållande av konditionen. Resenärförsäkringen ersätter till exempel inte en skada som du råkar ut för när du provar på apparatdykning i Thailand.

Om du under din resa utövar en idrott som enligt försäkringsvillkoren anses vara riskfylld eller om du ska iväg på en tävlingsidrottsresa, ska du kontakta vår kundtjänst.

Från resenärsförsäkringen ersätter vi sjukdomar och skador som medresande barn under 18 år råkar ut för.

Resenärsförsäkringen ersätter inte skador som partnern eller 18 år fyllda medresenärer råkar ut för, utan varje myndig person ska ha en egen resenärsförsäkring.

Försäkrade i resgodsförsäkringen är resgodset både för försäkringstagaren och medresande personer som bor i samma hushåll.

Ons! LokalTapiolas Hemförsäkring täcker vanligen även resgodset, kontrollera innehållet i din hemförsäkring.

Med en resgodsförsäkring tryggar du din på resan medhavda egendom.

Din hemförsäkring kan även ersätta skador på ditt resgods. Kontrollera ersättningsinnehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.När du har en kontinuerlig eller tidsbestämd reseförsäkring via LokalTapiola, kan du ladda ned ett resenärsförsäkringsintyg i pdf-format via vår nättjänst.

Om du resgods försvinner under flyget, har flygbolaget skyldighet att söka efter den försvunna väskan i 21 eller 30 dygn (beroende på flygbolag), varefter flygbolaget skriver ett utlåtande om den försvunna väskan. Därefter kan du anmäla skadan till oss.

Om ditt resgods skadas under transporten, ska du anmäla skadan till transportföretagets eller trafikbolagets representant och spara anmälningsdokumenten.

Den kontinuerliga resenärsförsäkringen gäller enligt ditt val i antingen 45 eller 90 dygn från det att resan startar. Längden på giltighetstiden påverkar försäkringspremien. Om du reser utomlands för en längre period, till exempel ett år för att studera eller söderut för vintern, måste du teckna en reseförsäkring för hela resan, även om du ibland skulle besöka Finland.

Kontakta vår kundtjänst, så ser vi till att få ordning på din försäkring. FPA-kortet måste vara giltigt under hela utlandsvistelsen, detta för att du ska kunna få ersättning för vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resans gång. Om även ihåg att teckna en försäkring för ditt resgods för hela resan.

Resenärsförsäkringen ersätter inte skador som inträffar i krigsriskområden. Med ett separat avtal kan försäkringen utvidgas till att även täcka skador som inträffar i dessa områden. Utvidgningen höjer försäkringspremien och dess giltighetsområde antecknas i försäkringsbrevet. Om du ska resa till ett krigsriskland eller -område, ska du kontakta vår kundtjänst.

En giltig reseförsäkring kan skydda dig från många problem. Om ditt resgods inte når destinationen, kan du köpa nödvändiga artiklar. Om du insjuknar, kan du gå till en privat läkarstation för att få vård eller i allvarligare fall kan du till och med flygas hem med ambulansflyg till Finland för vård. Kontrollera med andra ord att din reseförsäkring är giltig innan du far iväg på resan.

Om din resplan ändras mitt under resan, ska du säkerställa att ditt försäkringsskydd gäller under hela resan. Reseförsäkringen förutsätter att resan startar i Finland och avslutas i Finland.

Se till att dina resehandlingar är i sin ordning och att ditt pass gäller under hela resan (rekommendationen är 6 mån. efter avslutad resa). Gör dessutom en reseanmälan till utrikesministeriet innan du ger dig iväg på resan.

När du reser i Europa, lönar det sig för dig att via FPA skaffa det europeiska sjukvårdskortet , som ger ett bra tilläggsskydd under din resa.

Om du under resan utövar någon gren som klassificeras som farlig, såsom apparat- eller fridykning eller bungyhopp, ska du ta reda på om din försäkring gäller för den ifrågavarande verksamheten.

Lämna värdesaker hemma.

Transportera de mediciner som du använder i ditt handbagage.

Om du har ett minderårigt barn som medresenär utan sina föräldrar eller om ut- eller hemresan till/från destinationen är en annan än för föräldrarna, ska barnet ha en egen försäkring.