Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rättsskyddsskada

Bekanta dig med anvisningarna och gör enligt dem.

Om försäkrningen har varit i kraft mindre än två år då tvisten uppstår måste man i ansökan ange om den försäkrade tidigare har haft en rättsskyddsförsäkring i ett annat bolag. Dessutom är det bra att nämna när den tidigare försäkringen har varit i kraft.

Behandlingen av rätsskyddsansökan blir enklare om man i ansökan nämner eventuella motparter, kontaktuppgifter till den jurist som sköter ärendet samt vilka åtgärder man har för avsikt att vidta.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt.

Vid tviste- och ansökningsmål behövs uppgifter om tvisten:

  • vem kräver
  • av vem kräver man
  • vad krävs (uppgifter om föremålet för tvisten och dess värde, om det kan mätas i pengar)
  • på vilka grunder görs kravet
  • på vilket sätt har man förhållit sig till graven och när har man första gången svarat på kraven.

Vid brottmål behövs en utredning om den försäkrade är målsägande eller svarande i målet. Dessa uppgifter framgår av stämningsansökan, som vanligtvis uppgjorts av åklagare. Åtalet kan också drivas av den försäkrade ensam eller av dennas motpart.

Om den försäkrade är målsägande i ett brottmål måste man veta om den målsägande har ersättningskrav och om om motparten har bestridit kraven eller om själva gärningen har bestridits.