Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Personskada i trafik

Personskador som inträffat i trafik ersätts från det skyldiga fordonets trafikförsäkring.

Vänligen kontakta i första hand det skadevållande fordonets trafikförsäkringsbolag. Om det är oklart vem som är skyldig till skadan, kan du anmäla skadan till trafikförsäkringsbolaget för ditt fordon.

Gör så här

Anmäl skadan till oss eller begär tilläggsuppgifter per telefon på nummer 09 453 3611 vardagar kl. 9 - 16.

Du kan också kontakta oss per krypterad e-post på adressen https://secure.lahitapiola.fi/lhk@lahitapiola.fi.

Kontakta oss, om dina personskador kräver vård. Vi letar tillsammans efter den bästa vårdplatsen i vårt samarbetspartnernätverk.


Tilläggsinformation om ersättningshandläggning

  • Vi ersätter nödvändiga sjukvårds-, rese- och medicinkostnader orsakade av trafikskadan i mån av möjlighet redan när du första gången kontaktar oss. För dessa kostnader behöver du inte separat söka ersättning hos Fpa. Spara kvitton och verifikat under ett års tid.
  • Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga kostnader (t.ex. resekostnader, medicinkostnader)
  • Inkomstbortfall
  • Yrkesinriktad rehabilitering. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.
  • Invalidpension
  • Menersättningar (tillfälligt men, bestående men, bestående kosmetiskt men)
  • Skäliga begravningskostnader och förlust av underhåll vid dödsfall

Noggrannare uppgifter om ersättningar hittar du på Trafikskadenämndens webbplats. Gå till Trafikskadeämndens webbsidor.


För en personskada som inträffat i arbetet eller på resa till eller från arbetet ska ersättning i första hand sökas hos försäkringsbolaget för arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring.

Ersättningskretsen enligt trafikförsäkringslagen är till vissa delar mera omfattande än enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (t.ex. ersättning för tillfälliga men).

Meddela oss dock arbetsgivarens namn och vårdplatser för handläggningen av ersättningsärendet. Ersättningarna i enlighet med trafikförsäkringslagen handläggs när vi fått handlingarna från olycksfallsförsäkringsbolaget och läkarhandlingarna från vårdinrättningen.