Läckagelarm skyddar ditt hem

LähiTapiola LokalTapiola

Ett rörbräckage eller läckage orsakar nästan alltid stora skador och mycket bekymmer och besvär. LokalTapiolas läckagelarmtjänst övervakar fukten och temperaturen i ditt hus, upptäcker läckage, larmar vid läckage och stänger automatiskt vattentillförseln. Läckagelarm som vi utvecklat tillsammans med krantillverkaren Grohe ger sinnesro genom att den minimerar bekymren till följd av läckage.

I första skedet erbjuder vi tjänsten bara på ett begränsat område i Finland. Vi har redan kontaktat eller kommer att kontakta en grupp kunder som valts ut och som vi erbjuder läckagelarmtjänsten.

För ibruktagande av tjänsten finns strikta krav som ska uppfyllas. Kontrollera Läckagelarms lämplighet genom att fylla i frågeformuläret. För att svara på förfrågan behöver du en personlig kampanjkod, som du hittar i brevet eller e-postmeddelandet som skickats till dig. Vi kontaktar dig efter att du har fyllt i formuläret.

Användning av läckagelarmtjänsten förutsätter:

  • Du hör till den grupp kunder som vi erbjuder läckagelarmtjänsten.
  • Du har en giltig hemförsäkring i LokalTapiola. Läckagelarmtjänsten är en del av LokalTapiolas Hemförsäkring.
  • Du har en trådlös nätförbindelse (wifi) i ditt hus som även omfattar utrymmet där vattenmätaren finns.
  • Du har en smarttelefon (Android eller IOS). Tjänsten fungerar via appen Grohe Sense.
  • I närheten av vattenmätaren finns ett eluttag från vilket Läckagelarm får nätström.

Bekanta dig i förväg med bruks- och tjänsteavtalet. Avtalet undertecknas i samband med installationen.

Tjänsteleverantörer

Läckagelarmtjänst: LokalTapiola Lännen, LokalTapiola Österbotten, LokalTapiola Huvudstadsregionen och LokalTapiola Vellamo.

Anordningssystem: Grohe

Installation: LVIturva (inom huvudstadsregionen), Lahden Putkihuolto Oy (inom LokalTapiola Vellamos område) och Grohe (annanstans i Finland).