Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Med vår läckageförebyggande hemförsäkring får du Vattenfelsbrytare installerad i ditt hem (0 €)

Skador orsakade av läckagen i rör och ledningar är besvärliga, kostsamma och tar tid att reparera. Lyckligtvis går det effektivt att förebygga vattenskador med hjälp av Vattenfelsbrytartjänsten som upptäcker även dolda läckagen och bryter vattentillförseln automatiskt.

För närvarande installerar vi Vattenfelsbrytare hos kunder i LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa. Vi meddelar när installationer görs hos kunder i andra regionbolag.

I 20 % av hemmen med Vattenfelsbrytare har man hittat ett läckage.

Genom att förhindra de besvär och kostnader en vattenskada orsakar vill LokalTapiola att kunderna ska kunna känna sig lugna. Vattenfelsbrytaren är en ny tjänst (värde 998 €) som vi vill gratis erbjuda dig som är vår hemförsäkringskund. Tjänsten hjälper även LokalTapiola då den förhindrar läckageskador och därmed minskar försäkringsersättningarna.

Tjänsten produceras av vår samarbetspartner Grohe. Antalet produkter är begränsat.


Skydda ditt hem med Vattenfelsbrytare - så här går det till:


Vattenfelsbrytaren larmade om läckage och vi slapp en stor reparation

Se hur vattenfelsbrytaren hjälpte Tero och hans familj att undvika en stor skada och hör vad de tycker om tjänsten.För att du ska få Vattenfelsbrytaren till ditt hem krävs följande:


Vanliga frågor

När vattenfelsbrytaren upptäcker ett plötsligt läckage stänger den vattentillförseln i bostaden och skickar ett larm till appen Grohe Sense. Den meddelar även dolda fel till appen Grohe Sense och du får anvisningar om hur du kan undersöka vad läckaget möjligtvis beror på så att du vet vad du ska göra.

Låt alltid en expert undersöka läckaget. Experten kan ta reda på vad som orsakar läckaget och ge en uppskattning av reparationskostnaderna.

Anmäl läckaget till oss med en elektronisk skadeanmälan. Öppna skadeanmälningsformuläret här.


Utöver att Vattenfelsbrytaren förhindrar stora läckagen så kan du även spara pengar då den upptäcker dolda problem. Visste du till exempel att en läckande toalett kan ge dig stora och onödiga vattenkostnader då läckaget kan vara svårt att upptäcka? Vattenfelsbrytaren håller koll även på sådana läckagen och du kan spara hundratals euro


Vi erbjuder Vattenfelsbrytartjänsten gratis till våra hemförsäkringskunder eftersom vi med hjälp av tjänsten kan förhindra stora läckageskador som kan vara mycket kostsamma för oss. Även installationen av Vattenfelsbrytaren är gratis. Samtidigt slipper du de besvär stora vattenskador orsakar.


Gör så här för att kontrollera att du har Wi-Fi i utrymmet där vattenmätaren finns:

  • Ta din telefon
  • Gå till vattenmätaren
  • Titta på telefonen hur stark Wi-Fi-signalen är

Du kan även testa uppkopplingen genom att t.ex. öppna Googles sökmotor på telefonens webbläsare och testa hur bra sökmotorn fungerar när du är uppkopplad till Wi-Fi. Om uppkopplingen fungerar har du trådlös anslutning i utrymmet.


En expert installerar GROHE Sense Guard-huvudenheten så att den är placerad genast efter vattenmätaren i ledningen för vattentillförseln till ditt egnahemshus. En del av ledningen kapas och tas bort och huvudenheten installeras i stället. Enheten behöver även ström för att fungera och enhetens elledning är 3 meter lång.


Beakta följande före installationen:

  • Var på plats den avtalade tidpunkten och förbered dig på att installationen tar cirka 2 timmar.
  • Ladda på förhand ner appen i App Store eller Google play och registrera dig.

Du kan ladda ner appen i App Store och Google Play. Gå till App Store här och Google Play Store här.


Installatören av Vattenfelsbrytaren rekommenderar på vilka platser det vanligtvis lönar sig att placera de flyttbara SENSE-sensorerna. Sådana är till exempel:

  • underlägget till diskmaskinen
  • skåpet under diskbänken
  • underlägget till varmvattenberedaren. 

GROHE Sense Guard är en smart vattenfelsbrytare som övervakar vattenflödet, tryckvariationer och temperaturen.

Utifrån algoritmer som grundar sig på dessa värden lär sig vattenfelsbrytaren att hitta både stora och små läckagen samt eventuella frysningsrisker. Om en skada uppstår stänger apparaten av vattentillförseln och meddelar problemet i telefonen. 

Den flyttbara GROHE Sense-sensorn är uppkopplad till huvudenheten. När sensorn blir fuktig slår den larm och informerar huvudenheten att vattnet ska stängas. Dessutom mäter den temperaturen och luftfuktigheten och slår larm om givna gränsvärden överskrids.  


Riktpriset på tilläggssensorer är 64,90 €/st. Man kan beställa tilläggssensorer till exempel via ett installationsföretag.


Tyvärr kan vi erbjuda tjänsten endast till hushåll som är anslutna till vattenledningsnätet. Det här beror på att vi inte kan garantera att tjänsten ger ett stabilt skydd i ett brunnsystem. 


Grohe Sense underhålls genom att byta batterierna (3 * AAA) med cirka 2 års mellanrum. Sense-appen i telefonen meddelar när batterierna ska bytas.

I normala förhållanden kräver Grohe Sense Guard inget underhåll. Om vattnet är mycket smutsigt måste silpackningen i apparaturen bytas. Det här märker man då trycket i ledningarna sjunker, det vill säga när vattnet från kranarna kommer med lägre tryck. 


 Apparaterna har en livslängd på minst 15 år


GROHEs kundtjänst hjälper dig både i användningen av tjänsten samt vid eventuella fel. 

Du kan ringa kundtjänsten på 09 4245 1390 eller skicka e-post till sense_fi(a)grohe.com.