Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ny slags livstrygghet

Livstryggheten är en hjärtesak för oss på LokalTapiola. Vi vill därför trygga livet för dig och dina närmaste ännu bättre och förnyar nu våra försäkringsprodukter och elektroniska tjänster.

Läs nedan mera om förnyelsen och bekanta dig med vanliga frågor och svar.

Fick du ett meddelande om att din försäkring förnyas?

Vi förnyar stegvis alla våra försäkringsprodukter från och med år 2020. Förnyelsen görs för att vi vill förbättra kundbetjäningen, effektivera vårt arbete och säkerställa ett enhetligt försäkringsskydd för våra kunder.

Förnyelsen gäller alla våra försäkringsprodukter och till följd av detta utgår gamla försäkringsprodukter stegvis ur vårt utbud.

Under förnyelsen skickar vi dig ett försäkringsbrev för den nya försäkringen och ett meddelande med information om innehållet i den nya försäkringen: gör så här när du får meddelandet:

  1. Bekanta dig med meddelandet med mera ingående information om ändringarna.
  2. Läs noggrant igenom försäkringsbrevet och kontrollera att det ännu motsvarar dina försäkringsbehov.
  3. Betala fakturan: genom att betala fakturan godkänner du din nya försäkring och försäkringsskyddet träder i kraft.

Det var allt! Nu vet du att du inte står tomhänt ifall något överraskande händer. Har du frågor om ändringen, vänligen kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter.

Vanliga frågor och svar

Vi förnyar både våra försäkringsprodukter och vårt försäkrings- och ersättningssystem. Därför förnyas även din försäkring. Ändringen görs stegvis: hem-, djur-, skog- och båtförsäkringar är först i tur.


Vi har gett dig ett anbud på en ny försäkring utifrån uppgifterna för försäkringen som upphör. Om du inte vill ha några ändringar i ditt försäkringsskydd, krävs inga åtgärder från din sida. Din tidigare försäkring upphör och du får automatiskt den nya försäkringen i kraft när du betalar fakturan vi skickat dig.

Om du har frågor, vill uppdatera dina försäkringsuppgifter eller inte vill ha försäkringen som vi erbjuder dig, vänligen kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter. Vänligen beakta att din tidigare försäkring upphör det datum som anges i meddelandet.


Förnyelsen av försäkringen påverkar inte prisnivån. Anbudet på den nya försäkringen är gjord med uppgifterna för din tidigare försäkring. Bekanta dig med dina premieuppgifter och villkoren för den nya försäkringen i nättjänsten eller kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter.


Du har fått ett meddelande från oss om att din försäkring upphör, eftersom din försäkring kommer att förnyas. Detta betyder att din gamla försäkring upphör och vi erbjuder dig en ny försäkring utifrån uppgifterna för försäkringen som upphör. Du får automatiskt den nya försäkringen i kraft när du betalar fakturan vi skickat dig.

Gamla försäkringar utgår stegvis ur vårt utbud och därför säger vi upp försäkringarna som upphör. Datumet då din nuvarande försäkring upphör hittar du i brevet vi skickat dig eller genom att logga in i nättjänsten. Logga in i nättjästen här.


I brevet som du fått per post ger vi viktig information om den nya försäkringen som vi har gett dig ett anbud på samt berättar att din tidigare försäkring upphör. En uppsägningsanmälan ska enligt lag alltid göras skriftligen, därför har vi skickat dig meddelandet per post.

Den pappersfria tjänsten fungerar normalt och du får i fortsättningen meddelandena elektroniskt precis som tidigare.


Detaljerade uppgifter om försäkringen hittar du i nättjänsten. Du kan logga in i tjänsten med dina bakkoder. I nättjänsten hittar du försäkringsbrev, faktura, produktmeddelande, faktablad och produktfakta samt försäkringsvillkor. Logga in i nättjänsten.


I samband med förnyelsen har vi utvidgat funktionerna i nättjänsten att gälla alla våra kunder. Du kan logga in i nättjänsten med dina bankkoder. Logga in i nättjänsten här.

I nättjänsten ser du hela ditt försäkringsskydd på ett och samma ställe. I tjänsten hittar du också försäkringsbrev, faktura, produktmeddelande, faktablad och produktfakta samt försäkringsvillkor för din försäkring. På webben kan du betala faktura, begära betalningstid, göra skadeanmälan samt sköta spar- och placeringsärenden. Du kan också skicka elektroniska meddelanden till kundtjänsten.


Kontaktuppgifterna till kundbetjäningen i ditt regionbolag hittar du i meddelandet du fått eller på webben. Se våra kontaktuppgifter.


Förnyelsen innebär också ändringar i faktureringen. På grund av dessa förändringar har vi skickat ett förslag på en ny fullmakt för e-faktura till din webbank. Du har antingen fått meddelande om detta per sms eller brev.

Om du ännu inte gjort en ny fullmakt, kan du göra den med namnet LokalTapiola-gruppen, varefter du får följande fakturor som e-fakturor. Läs mer om e-faktura.

Dina obetalda fakturor hittar du också genom att logga in i nättjänsten. Fakturorna hittar du under Fakturor. Logga in i nättjänsten här.


I samband med förnyelsen av våra försäkringsprodukter har vi också gjort ändringar i faktureringen. På grund av ändringarna har vi skickat dig ett meddelande, där vi ber dig göra en ny fullmakt i din bank.

Kontakta din bank för att göra en ny fullmakt (LokalTapiola-gruppen), så får du även i fortsättningen dina fakturor som direktbetalning.


Förfallodagen för de förnyade försäkringarna är automatiskt den första dagen i månaden. Försäkringens förfallodag bestäms enligt försäkringens begynnelsedatum. Vänligen kontakta kundtjänsten, om du vill göra ändringar i faktureringen av din försäkring. Se våra kontaktuppgifter.

I samband med förnyelsen av våra försäkringsprodukter lanserar vi mera alternativ för faktureringen. I fortsättningen kan betalningsposterna vara 1, 2, 4, 6 eller 12. Betalningssättet i tre betalningsposter tas bort – om du tidigare har betalat dina fakturor i tre betalningsposter, har fakturan automatiskt ändrats att betalas i fyra betalningsposter. Vänligen kontakta kundtjänsten, om du vill göra ändringar i faktureringen av din försäkring. Se våra kontaktuppgifter.


Vi effektiverar vår kommunikation för att underlätta förnyelsen. Med meddelandena vill vi påminna dig om att betala fakturan så att din kundrelation och försäkring fortsätter utan avbrott. Du kan också kontakta oss, om du vill diskutera mera om förnyelsen.