Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Firstbeat Livsstilsanalys för MTK:s medlemmar

 • LokalTapiola erbjuder MTK-medlemmar som medlemsförmån en Firstbeat Livsstilsanalys med två års mellanrum i anslutning till Smart livförsäkringen (värde 80 euro). Tjänsten produceras av Firstbeat Technologies Oy. Förmånen innehåller:
  • Pulsmätning i vardagen under tre dygn
  • Leverans av mätapparat och returkuvert
  • Personlig Livsstilsanalysrapport per e-post
  • Videor för tolkning av resultaten
 • Anvisningar för beställning av förmånen
  • Försäkringstagaren och/eller den försäkrade får en länk per textmeddelande, via vilken man meddelar sin vilja att göra mätningen och ger tillstånd till att e-postadressen förmedlas till Firstbeat
  • Försäkringstagaren och/eller den försäkrade får en beställningslänk från Firstbeat per e-post
  • Försäkringstagaren och/eller den försäkrade beställer mätningen med Firstbeats beställningsblankett
  • Därefter får användaren ett e-postmeddelande från Firstbeat, där beställningen av mätningen bekräftas
  • Firstbeat skickar mätapparaten och anvisningarna för mätningen till beställaren
  • Mätningen ska påbörjas inom en vecka efter att man fått apparaten
  • Mätapparaten returneras portofritt för analys till Firstbeat i det medföljande kuvertet
  • Firstbeat skickar per e-post en personlig livsstilsanalys och videor för tolkning av resultaten till beställaren.
 • Resultaten från livsstilsanalysen är endast för personen som mätts, LokalTapiola får inte veta enskilda resultat om mätningen. På begäran skickar Firstbeat resultaten till LokalTapiola som en anonym sammandrags- eller grupprapport. Sammandrags- eller grupprapporter skickas inte, ifall antalet som mätts är så lite att enskilda mätningar skulle kunna identifieras på basis av dessa rapporter. Firstbeat överlåter inte personuppgifter till LokalTapiola.
 • Personuppgifterna behandlas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagstiftningen i Finland och enligt försäkringslagstiftningen. Ytterligare information om hantering av personuppgifter i LokalTapiola-gruppen finns på www.lahitapiola.fi.
 • Tjänsteleverantörer: Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäkringskunder och blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Firstbeat livsstilsanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.