Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 1,3 %.


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 1,8 %.