Skogsförsäkring

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna påverkas av skogsförsäkringsindexet. Vi sänker premierna för en del av våra skogsförsäkringar i proportion till ändringen av indexet dvs med -0,92 %. På grund av en ökning i skogsskador är vi tvungna att på vissa områden höja premierna.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2017

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2017. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för skogsförsäkringar sjunker i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet dvs med -1,07 %.

Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet att uppgifterna över var dina skogar finns samt skogarnas areal är korrekta. Meddela eventuella korrigeringar till LokalTapiola

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2016. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Stora skogsskador såsom stormar och insektskador som hänt under de fem senaste åren inverkar fortfarande på att vi är tvungna att höja premierna för Skogsförsäkringen i genomsnitt med 6,5 %. Höjningarna varierar mellan 0 och 10 % beroende av var skogen är belägen.

Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet att uppgifterna över var dina skogar finns samt skogarnas areal är korrekta. Meddela eventuella korrigeringar till LokalTapiola.

Index håller försäkringarna uppdaterade

Premierna och ersättningsbeloppen ökar och minskar i allmänhet enligt index så att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen. Obs! Höjningen av indexjusteringarna ingår i premiejusteringarna ovan.

Indexändringarna år 2016:

  • Skogsförsäringspremieindex + 0,17 %