Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2020

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2020. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 3,32 %.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2019

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna påverkas av skogsförsäkringsindexet. På grund av en ökning i skogsskador är vi tvungna att höja premierna för många av våra skogsförsäkringar med högst 4,26 %. Ändring av index ingår i höjningen.