Personförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2018:
  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 1,17 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 0,52 %
  • Olycksfallsförsäkringar som ingår i gamla hemförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,53 %
Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2017

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2017. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Personförsäkringspremierna påverkas av den försäkrades ålder och hemort. I övrigt förblir premierna oförändrade.

Försäkringsbeloppen höjs i proportion till ändring av index.

Indexändringarna år 2017:

  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 0,73 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 0,53 %
  • Olycksfallsförsäkringar som ingår i gamla hemförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,53 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2016. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

På grund av ökade skadekostnader har vi höjt premierna för vissa personförsäkringar. Premierna för Resenärförsäkring samt Privat olycksfallsförsäkring för vuxna och Olycksfallsförsäkring för barn höjs med ca 4 %. Premierna för Barnförsäkring höjs med ca 7 %.

Premien påverkas också av andra individuella faktorer, såsom den försäkrades ålder och boningsort. Försäkringsbeloppen ändras i proportion till indexen som ansluter sig till försäkringen.

Index håller försäkringarna uppdaterade

Premierna och ersättningsbeloppen ökar och minskar i allmänhet enligt index så att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen. Obs! Höjningen av indexjusteringarna ingår i premiejusteringarna ovan.

Indexändringarna år 2016:

  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 0,96 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet - 0,26%
  • Olycksfallsförsäkringar som ingår i gamla hemförsäkringar, konsumentprisindexet - 0,26 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.