Personförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2019

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 9 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2019:
  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 0,14 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 1,35 %
  • Olycksfallsförsäkringar som ingår i gamla hemförsäkringar, konsumentprisindexet + 1,31 %
Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.


Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2018:
  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 1,17 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 0,52 %
  • Olycksfallsförsäkringar som ingår i gamla hemförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,53 %
Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.