Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Personförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 9,6 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.


Indexändringarna år 2023:

  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 2,5 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 7,8 %


Tips för resenärer
Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 16,5 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2022:
  • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 1,3 %
  • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 2,0 %


Tips för resenärer
Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.