Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna bevaras i stort sett oförändrade.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.

Index håller försäkringarna uppdaterade
För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2023 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 7,8 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 9,3 %

Tips för resenärer
Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.


Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.
Premierna bevaras i stort sett oförändrade.
Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2022 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 1,8 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 5,1 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.