Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2020


Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2020. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Försäkringsersättningarna har ökat, då i synnerhet läckageoch bräckageskadorna har ökat. Därför är vi tvungna att på vissa områden höja premierna med högst 6,5 %. Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.


Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2019 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,78 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 0,32 %


Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2019

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Försäkringsersättningarna har ökat, då i synnerhet bräckageskadorna har ökat. Därför är vi tvungna att på vissa områden höja premierna med högst 4 %.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.
Självrisken i de ungas försäkring för lösegendom och de ungas ansvarsförsäkring höjs från 95 till 100 euro.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2019 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 1,31 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 2,95 %


Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.