Hemförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Försäkringsersättningarna har ökat, då i synnerhet bräckageoch läckageskadorna har ökat. Därför är vi tvungna att på vissa områden höja premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats.
Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras. Man kan även minska premien genom att höja självrisken. Premierna för hemförsäkringarna Domina och Domina Maxi förblir oförändrade. Försäkringsbeloppen och maximiersättningarna höjs i proportion till ändring av index.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2018 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,53 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 0,33 %
Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2017

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2017. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna av alla skyddsnivåer för både lösegendom och byggnader sjunker i genomsnitt med -2 %. Också premierna för ansvars- och rättsskyddsförsäkringar sjunker med -2 %.
Försäkringsbeloppen och maximiersättningarna höjs i proportion till ändring av index.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras. Man kan även minska premien genom att höja självrisken.

Premierna för hemförsäkringarna Domina och Domina Maxi förblir oförändrade. Försäkringsbeloppen och maximiersättningarna höjs i proportion till ändring av index.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2015. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

På grund av ökade ersättningskostnader ändras premierna för Hemförsäkring så att premierna för både lösegendomsförsäkringen och byggnadens försäkring höjs med ca 3 %. Speciellt bräckage-, stöld- och inbrottsskadorna har ökat.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras. Man kan även minska premien genom att höja självrisken.

Premierna för samt försäkrings- och ersättningsbeloppen i hemförsäkringarna Domina Maxi, Domina och Domina Junior höjs i enlighet med index.

Index håller försäkringarna uppdaterade

Premierna och ersättningsbeloppen ökar och minskar i allmänhet enligt index så att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen.

Obs! Höjningen av indexjusteringarna ingår i premiejusteringarna som avses i rapporten.
Indexändringarna år 2016:

  • Lösöresförsäkringar, konsumentprisindexet - 0,26 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 0,33 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.