Hemförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2019

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Försäkringsersättningarna har ökat, då i synnerhet bräckageskadorna har ökat. Därför är vi tvungna att på vissa områden höja premierna med högst 4 %.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.
Självrisken i de ungas försäkring för lösegendom och de ungas ansvarsförsäkring höjs från 95 till 100 euro.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2019 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 1,31 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 2,95 %


Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Försäkringsersättningarna har ökat, då i synnerhet bräckageoch läckageskadorna har ökat. Därför är vi tvungna att på vissa områden höja premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats.
Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras. Man kan även minska premien genom att höja självrisken. Premierna för hemförsäkringarna Domina och Domina Maxi förblir oförändrade. Försäkringsbeloppen och maximiersättningarna höjs i proportion till ändring av index.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2018 är följande:

  • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 0,53 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 0,33 %
Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.