Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fordonförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Premier
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 4 % och kaskoförsäkringspremier med högst 5 %.

Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.


Vi förbättrade vår kaskoförsäkring
Vi utvidgade vår bilräddningsförsäkring till din fördel. Ändringen påverkar inte försäkringspremien. I fortsättningen ersätter vi bogseringen av en personbil i privatbruk även när din resa avbryts på grund av att bilens drivkraft tar slut. Från försäkringen ersätts bilens transport till närmaste sådant ställe, där bränsle kan tillsättas i bilen eller batterier kan laddas.


Nättjänster
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premier
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 5 % och kaskoförsäkringspremier med högst 6 %.
Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Förbättring av kaskoförsäkringsvillkoren
I fortsättningen täcker glasförsäkringen även takglas.
Glasförsäkringen ersätter det försäkrade fordonets fönsterrutor om de går sönder genom direkt slag utifrån mot rutan. Med fönsterrutor avses vindruta, fönsterrutor i dörrar, sidorutor, bakruta och takglas.

Nättjänster
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.