Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fordonförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premier
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 5 % och kaskoförsäkringspremier med högst 6 %.
Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Förbättring av kaskoförsäkringsvillkoren
I fortsättningen täcker glasförsäkringen även takglas.
Glasförsäkringen ersätter det försäkrade fordonets fönsterrutor om de går sönder genom direkt slag utifrån mot rutan. Med fönsterrutor avses vindruta, fönsterrutor i dörrar, sidorutor, bakruta och takglas.

Nättjänster
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2021. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 5,4 % och kaskoförsäkringspremier med högst 5 %.

Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.