Fordonförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under maj-december 2019Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i maj-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några fall är vi tvungna att höja premierna med högst 15 %.
Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Ändringar till kaskoförsäkringsvillkoren

Brandförsäkring
Brandförsäkringen ersätter inte skada som orsakats då fordonet använts på motorbana eller vid övningskörning eller i hastighetsträning på annat område eller annan vägsträcka.
Begränsningen ovan gäller inte vid körundervisning för körrätt som ges av bilskolelärare eller annan utbildning som på förhand avtalats med försäkringsbolaget.

Bilräddningsförsäkring och Bogseringsserviceförsäkring
Som producent för bogseringsservice ska användas den tjänsteproducent som finns närmast skadeplatsen eller alternativt tjänsteproducenten på den ort där verkstaden finns och där felet eller skadan på fordonet kan repareras på ett tillbörligt sätt.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Din försäkringsperiod börjar under januari-april 2019

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-april 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några fall är vi tvungna att höja premierna med högst 15 %.

Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Ändringar till kaskoförsäkringsvillkoren
Brandförsäkring
Brandförsäkringen ersätter inte skada som orsakats då fordonet använts på motorbana eller vid övningskörning eller i hastighetsträning på annat område eller annan vägsträcka.
Begränsningen ovan gäller inte vid körundervisning för körrätt som ges av bilskolelärare eller annan utbildning som på förhand avtalats med försäkringsbolaget.

Bilräddningsförsäkring och Bogseringsserviceförsäkring
Försäkringens syfte är att ersätta extra kostnader till följd av att resan har avbrutits om kostnaderna inte ersätts på basis av fordonets märkesspecifika serviceavtal om mobilitetsgaranti eller motsvarande serviceavtal om mobilitetsgaranti, oavsett fordonets märke, vilket är bundet till ett fordon eller en person. Med serviceavtal om mobilitetsgaranti avses utöver försäkringsavtal alla avtal vars syfte är att täcka kostnader för vägservice, bogsering och ersättande bil samt andra liknande kostnader och dessa avtal är primära i förhållande till bilräddnings- och bogseringsserviceförsäkringen.

LokalTapiola har rätt att utse den tjänsteleverantör som anlitas för att lyfta och transportera försäkringsobjektet. Försäkringen ersätter inte skillnaden mellan det pris på tjänster som tjänsteleverantören i regel använder och det avtalspris som till tjänsteleverantören betalats från något annat ersättningssystem eller på basis av annat avtal.

Som producent för bogseringsservice ska användas den tjänsteproducent som finns närmast skadeplatsen eller alternativt tjänsteproducenten på den ort där verkstaden finns och där felet eller skadan på fordonet kan repareras på ett tillbörligt sätt.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Din försäkringsperiod börjar under maj-december 2018


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i maj-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några regionbolag höjer vi trafik- och kaskoförsäkringspremier av person-, paket- och husbilar samt motorcyklar på grund av ökad skadekostnad. I några regionbolag sänks premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Ändringar till kaskoförsäkringsvillkoren

Bilräddningsförsäkring och Bogseringsserviceförsäkring
Försäkringens syfte är att ersätta extra kostnader till följd av att resan har avbrutits om kostnaderna inte ersätts på basis av fordonets märkesspecifika serviceavtal om mobilitetsgaranti eller motsvarande serviceavtal om mobilitetsgaranti, oavsett fordonets märke, vilket är bundet till ett fordon eller en person. Med serviceavtal om mobilitetsgaranti avses utöver försäkringsavtal alla avtal vars syfte är att täcka kostnader för vägservice, bogsering och ersättande bil samt andra liknande kostnader och dessa avtal är primära i förhållande till bilräddnings- och bogseringsserviceförsäkringen. LokalTapiola har rätt att utse den tjänsteleverantör som anlitas för att lyfta och transportera försäkringsobjektet. Försäkringen ersätter inte skillnaden mellan det pris på tjänster som tjänsteleverantören i regel använder och det avtalspris som till tjänsteleverantören betalats från något annat ersättningssystem eller på basis av annat avtal.

Maximiersättningsperioden i Omfattande försäkring för ersättande bil
Vid försäkringsfall som ersätts endast på basis av tekniskt fel i fordonet har den försäkrade rätt till användning av ersättande bil under högst 7 dagar utan avbrott. Tidigare var maximitiden 5 dagar.
Förbättringar till Omfattande Delkasko
Bilräddningsförsäkringen som ingår i en Omfattande Delkasko för person- och paketbilar i privat bruk som börjat 1.5.2011 eller senare gäller i fortsättningen utan åldersgräns. Tidigare upphörde skyddet att gälla när åldern av bilen var 15 år. Om Bilräddningsförsäkringen i din Omfattande Delkasko redan har upphört, kommer skyddet att återträda i kraft automatiskt när den nya försäkringsperioden börjar. Ändringen påverkar inte premien.
Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Din försäkringsperiod börjar under januari-april 2018


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-april 2018.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar
Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar blir i stort sett oförändrade. I några regionbolag höjer vi trafik- och kaskoförsäkringspremier av person-, paket- och husbilar samt motorcyklar på grund av ökad skadekostnad. I några regionbolag sänks premierna. Om dessa kan du läsa noggrannare på aktuellt-sidan på ditt regionbolags webbplats. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dock ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Elektronisk registrering av fordon
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.