Djurförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2019

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2019. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Djurförsäkringsersättningarna har fortsatt att öka på olika sätt i olika delar av Finland. Premierna av en stor del av hund-, katt- och hästförsäkringar förblir oförändrade, men i några regionbolag är vi tvungna att höja premierna med högst 9 %.
Rabatten på 10 % som ges till hästförsäkringspremien åt medlemmarna av Finlands Ryttarförbund bevaras oförändrad och gäller tillsvidare.

Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer >>

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Djurförsäkringsersättningarna har fortsatt att öka på olika sätt i olika delar av Finland. Premierna av en stor del av hund-, katt- och hästförsäkringar förblir oförändrade, men i några regionbolag är vi tvungna att höja premierna. Rabatten på 10 % som ges till hästförsäkringspremien åt medlemmarna av Finlands Ryttarförbund samt till hundförsäkringspremien åt medlemmarna av Finska Kennelklubben bevaras oförändrad och gäller tillsvidare.

Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer >>