Djurförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Djurförsäkringsersättningarna har fortsatt att öka på olika sätt i olika delar av Finland. Premierna av en stor del av hund-, katt- och hästförsäkringar förblir oförändrade, men i några regionbolag är vi tvungna att höja premierna. Rabatten på 10 % som ges till hästförsäkringspremien åt medlemmarna av Finlands Ryttarförbund samt till hundförsäkringspremien åt medlemmarna av Finska Kennelklubben bevaras oförändrad och gäller tillsvidare.

Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer >>

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2017


Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2017. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för hund-, katt- och hästförsäkringar förblir oförändrande. Rabatten på 10 % som ges till hästförsäkringspremien åt medlemmarna av Finlands Ryttarförbund samt till hundförsäkringspremien åt medlemmarna av Finska Kennelklubben bevaras oförändrad och gäller tillsvidare.

Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal hästkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2016. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.
Premierna för hund-, katt- och hästförsäkringar höjs med 0-15 % på grund av ökade skadekostnader. Hur mycket premien ändrar varierar från region till region eftersom djurförsäkringsersättningarna ökat olika mycket i olika delar av Finland.
Det har blivit ändringar i våra samarbetsavtal gällande djurförsäkringarna. Samarbetet med Finska Kennelklubben upphör 31.12.2015, men rabatten som vi ger till Hundförsäkringspremien åt medlemmar av Finska Kennelklubben bevaras åtminstone året 2016. Vi ger en medlemsrabatt på 10 % också till det första året av nya Hundförsäkringar under året 2016. Medlemmarna av Finlands Ryttarförbund är berättigade till premierabatt under det första året av Hästförsäkringen. För helkunder förblir rabatten däremot tillsvidare fortlöpande.
Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal hästkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken.