Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Agro maatilavakuutus

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2021. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

I Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 0,32 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 0,77 %.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2020. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 0,32 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 0,78 %. På vissa områden är vi tvungna att höja premierna utöver indexändringen med högst 3 % på grund av en ökning i antalet skador.