Agro maatilavakuutus

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2018

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2018. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

I Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 0,33 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 0,53 %. På vissa områden är vi tvungna att höja premierna utöver indexändringen på grund av en ökning i antalet skador.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2017

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2017. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för Agro-lantbruksförsäkringen förblir oförändrade.

Premierna för byggnader och lösegendom av privathushåll sjunker med -2 %. Också premier för privathushålls ansvars- och rättsskyddsförsäkringar samt försäkringen för avbrott i boende, som hör till Agro, sjunker med -2 %.

Din försäkringsperiod börjar under januari-december 2016

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringsperioden övergår i en ny period i januari-december 2016. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

På grund av egendomsskador höjer vi premierna för Agro-lantbruksförsäkringen i genomsnitt med 3,5 %. De regionala höjningarna varierar mellan 0 och 8 %.

Index håller försäkringarna uppdaterade

Premierna och ersättningsbeloppen ökar och minskar i allmänhet enligt index så att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen. Obs! Höjningen av indexjusteringarna ingår i premiejusteringarna.

Indexändringarna år 2016:

  • Lösöresförsäkring, konsumentprisindexet - 0,26 %
  • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 0,33 %