Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Agro maatilavakuutus

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 9,3 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 7,8 %.


Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 5,1 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 1,8 %.