Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Årsmeddelande

Försäkringarna utvecklas och ibland kan ersättningsbarheten ändra avsevärt. Den främsta orsaken till prisändringar är den allmänna prisnivån eller ändringar i skadeutvecklingen. På denna sida redogör vi för aktuella ändringar och varför de gjorts.

Årsmeddelande

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. början av försäkringsperioden. Genom att betala premien godkänner du ändringarna och säkerställer att försäkringsskyddet fortsätter gälla. Du har även rätt att skriftligen säga upp försäkringen. Om uppsägning av trafikförsäkringen redogörs noggrannare i trafikförsäkringsvillkoren (11.1).

Anmälningar

Kom ihåg att omedelbart anmäla eventuella skaderiskökande ändringar i omständigheterna, dock senast inom en månad efter att du fått detta årsmeddelande. Anmälan krävs t.ex. när bosättningsorten ändrar, vid renovering, reparation eller utbyggnad av försäkringsobjekt i skadeförsäkring eller när användningsändamålet ändrar, i djurförsäkringar när värdet av djuret ändras, i personförsäkring när annat försäkringsskydd upphör.

LokalTapiolas Egenförmån belönar för koncentrering

Egenförmånen belönar dig för koncentrering av ärenden till LokalTapiola. Bekanta dig med Egenförmånen >>

S-gruppens Bonus för försäkringspremier

Kom ihåg att du kan få S-gruppens Bonus för dina försäkringspremier i LokalTapiola. Bonus beviljas för de flesta skade- och livförsäkringar i privathushåll. Bonus får du när du registrerat i LokalTapiola att du är ägarkund i S-gruppen. Det kan du göra här >>

MTK:s medlemsförmåner

Som medlem i MTK har du möjlighet att få rabatt på dina försäkringspremier. Läs mera om MTK:s medlemsförmåner.

Förmåner till Skogsvårdsföreningarnas medlemmar

Som medlem i SVF får du 10 % rabatt på Hemförsäkringen och Skogsförsäkringen. Du får medlemsförmånen i kraft, då du meddelar din personliga SVF-medlemsnummer till LokalTapiola. Läs mera >>

Du är en av våra ägare

LokalTapiola är en finsk finansgrupp som kunderna äger till hundra procent. LokalTapiolas skadeförsäkringsverksamhet sköts av 19 ömsesidiga regionala bolag. Vi finns nära våra kunder, även på din hemort.

Läget i Ukraina kan påverka försäkringar vid resor

Rysslands attack mot Ukraina väcker oro och frågor. Vi följer med utvecklingen av situationen samt hur de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland eventuellt påverkar ersättningarna.
Vi rekommenderar att du följer med utrikesministeriets resemeddelanden och att du även i övrigt är särskilt försiktig när du reser under osäkra tider.
Vi finns som stöd för våra kunder i frågor som rör situationen. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst.