Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Tillgänglighetsutlåtande

Nättjänsternas tillgänglighet avser att vem som helst ska kunna använda de digitala tjänsterna på ett enkelt sätt. Alla har nytta av att de digitala tjänsterna är tillgängliga men tillgängligheten är ofta nödvändig för personer som har någon kroppsskada eller funktionsnedsättning. En tillgänglig nättjänst kan till exempel användas med skärmläsare eller tangentbord. Användargränssnittet för en tillgänglig nättjänst är tydligt och dess innehåll är lättförståeligt.

LokalTapiola strävar efter att säkerställa tillgängligheten för sin webbplats och sina mobilapplikationer enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Tillgänglighetskraven gäller hela LokalTapiola-gruppens webbinnehåll med undantag av tjänster LokalTapiola Finans erbjuder.

Detta tillgänglighetsutlåtande omfattar nättjänster för LokalTapiolas privat-, företags- och lantbrukskunder, webbplatsen lahitapiola.fi med språkversioner samt LokalTapiolas mobilapplikationer HälsöHjälpen och DjurHjälpen. Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts 9.9.2020 och det har uppdaterats i august 2022.

Webbplatsen lahitapiola.fi och LokalTapiolas nättjänster har lanserats före lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft och tillgänglighetskraven gäller därmed innehållet i tjänsterna från 23.9.2020.

Bedömningen av tjänsternas tillstånd grundar sig på LokalTapiola Tjänster Ab:s utvärdering och funktionsdugligheten har i huvudsak fastställts med operativsystemet Windows, webbläsaren Chrome och skärmläsaren NVDA.

Tillgänglighetstillstånd i LokalTapiola

Vi utvecklar ständigt tillgängligheten för LokalTapiolas nättjänster. Utöver den tekniska tillgängligheten strävar vi efter att förbättra tjänsternas användbarhet och innehållens förståelighet.

  • Försäkrings- och ersättningstjänsterna för företags- och personkunder samt tjänsterna för sparande och placerande är i huvudsak tillgängliga. Det finns tillgänglighetsbrister i skickandet av meddelanden i nättjänsten och i granskandet av sända meddelanden. Bristerna korrigeras under hösten 2022.
  • LokalTapiolas betalningstjänster är tillgängliga. Betalningstjänsterna är bland annat köp, betalning av faktura och tilläggsprestationer.
  • Skogsvärderäknaren för Samfälld skog är tillgänglig.
  • Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna i webbapplikationerna HälsoHjälpen och DjurHjälpen sker på hösten 2022.
  • Alla filmer och ljudfiler som publicerats på webbplatsen har inte undertexter.
  • Captcha som används i nätblanketter uppfyller inte tillgänglighetskriterierna.

Tillgänglighet för filer

Vi korrigerar tillgänglighetsbristerna i filer publicerade 23.9.2018 och senare. En kund kan även begära en fil publicerad före 23.9.2018 i tillgänglig form. Begäran måste vara skälig. I skötseln av ärenden i vår nättjänst används PDF-blanketter, produktfakta, villkor, försäljningsdokument och olika filer, som visas från arkiv, i PDF-format. Av filer i PDF-format är produkt- och försäljningsdokumenten huvudsakligen tillgängliga. Övriga PDF-filer, såsom PDF-blanketter, uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Bristerna korrigeras under hösten 2022. Arkivutskrifterna uppfyller tillsvidare inte tillgänglighetskriterierna men en kund kan begära dem i tillgänglig form per e-post på adressen saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Tillgänglighet för mobilapplikationer

Våra mobilapplikationer är HälsoHjälpen och DjurHjälpen. Viktiga korrigeringar av applikationers tillgänglighet vilka skäligen kan göras har gjorts.

Tillgänglighet för sociala medier

Facebook, Twitter, Instagram och Linkedln är de kanaler för sociala medier som LokalTapiola använder. Våra regionbolag har sina egna konton för sociala medier på Facebook.

Vi strävar efter att beakta tillgängligheten i sociala medier genom att använda tillgängliga kontraster och fontstorlekar samt genom att förse videor, som sparas in, med textningar. Gruppens videor i sociala medier har från början av år 2022 haft undertexter i alla videon i vilka det talas. Det finns dock fortfarande tillgänglighetsbrister i de innehåll för sociala medier som vi producerar. Alla videor har inte textningar, videor har inte syntolkning och bilder saknar alt-texter. Strävan är att korrigera situationen på hösten 2022.

Tjänster för kunder som talar teckenspråk

LokalTapiola erbjuder sina kunder som talar teckenspråk den avgiftsfria mobilapplikationen Chabla med vilken kunderna kan ringa ett videosamtal till nummer 08001-52400. En tolk deltar i videosamtalet.

Tillgänglighetsrespons

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på LokalTapiolas webbplats eller i nättjänsten kan du ge respons per e-post på adressen saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Vi strävar efter att svara på responsen inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar överhuvudtaget, kan du vidarebefordra responsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000