Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Tillgänglighetsutlåtande

Nättjänsternas tillgänglighet avser att vem som helst ska kunna använda de digitala tjänsterna på ett enkelt sätt. Alla har nytta av att de digitala tjänsterna är tillgängliga men tillgängligheten är ofta nödvändig för personer som har någon kroppsskada eller funktionsnedsättning. En tillgänglig nättjänst kan till exempel användas med skärmläsare eller tangentbord. Användargränssnittet för en tillgänglig nättjänst är tydligt och dess innehåll är lättförståeligt.

LokalTapiola strävar efter att säkerställa tillgängligheten för sin webbplats och sina mobilapplikationer enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande omfattar nättjänster för LokalTapiolas privat-, företags- och lantbrukskunder, webbplatsen lahitapiola.fi med språkversioner samt LokalTapiolas mobilapplikationer. LokalTapiolas mobilapplikationer är HälsoHjälpen och DjurHjälpen. Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts 9.9.2020 och det har uppdaterats i augusti 2021.

Webbplatsen lahitapiola.fi och LokalTapiolas nättjänster har lanserats före lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft och tillgänglighetskraven gäller därmed innehållet i tjänsterna från 23.9.2020.
Bedömningen av tjänsternas tillstånd grundar sig på LokalTapiola Tjänster Ab:s utvärdering och funktionsdugligheten har i huvudsak fastställts med operativsystemet Windows, webbläsaren Chrome och skärmläsaren NVDA.

Tillgänglighetstillstånd i LokalTapiola

Vi utvecklar ständigt tillgängligheten för LokalTapiolas nättjänster. Utöver den tekniska tillgängligheten strävar vi efter att förbättra tjänsternas användbarhet och innehållens förståelighet.

 • LokalTapiolas betalningstjänster är tillgängliga. Betalningstjänsterna är bland annat köp, betalning av faktura och tilläggsprestationer.
 • Försäkrings- och ersättningstjänsterna för personkunder samt tjänsterna för sparande och placerande är i huvudsak tillgängliga. Vid användning av skärmläsare fungerar den elektroniska ersättningsansökan bäst med webbläsaren Firefox. Elementens roll i vissa formulär kan inte klargöras på ett programmässigt korrekt sätt, att förflytta sig mellan alternativknappgrupper fungerar inte såsom förväntat och anvisningarna för att fylla i datumfälten finns tillgängliga endast som placeholders som försvinner. Det finns tillgänglighetsbrister i sändandet av personkunders meddelanden och i granskandet av sända meddelanden. Bristerna korrigeras under hösten 2021.
 • Vi håller på att omfattande förnya nättjänsten för företag. Den befintliga nättjänsten för företag är huvudsakligen tillgänglig, men tjänsten har ännu några tillgänglighetsbrister. Det finns till exempel brister i sändning av meddelanden och granskning av meddelanden som skickats. Bristerna korrigeras under hösten 2021. Dessutom har tabeller använts för att forma innehållet vilket försvårar användningen av skärmläsare.
 • Alla filmer och ljudfiler som publicerats på webbplatsen har inte undertexter.

Tillgänglighet för filer

Blanketterna som används i våra nättjänster är tillgängliga som nätblanketter eller pdf-blanketter med några undantag. Nätblanketterna är tillgängliga med undantag av blanketternas bildverifieringar (CAPTCHA). Utöver pdf-blanketter finns produktfakta, försäljningsdokument och olika filer, som visas från arkiv, i pdf-format. Av filer i pdf-format är produkt- och försäljningsdokumenten huvudsakligen tillgängliga. Övriga pdf-filer, såsom pdf-blanketter, uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier.

Vi korrigerar tillgänglighetsbristerna i filerna som publicerats 23.9.2018 eller senare. Måltidtabellen för korrigering av brister är början av år 2022. Kunden kan också begära filer, som publicerats före 23.9.2018, i ett tillgängligt format. Begäran ska vara rimlig.

Tillgänglighet för mobilapplikationer

Våra mobilapplikationer är HälsoHjälpen och DjurHjälpen. Dessa applikationer uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna. Applikationernas kritiska tillgänglighetsbrister har redan korrigerats under våren 2021, men följande brister finns fortfarande i applikationerna:

 • alla rubriker i applikationerna har inte programmässigt angetts som rubriker
 • en del anmälan såsom bekräftelsemeddelanden går inte att utreda programmässigt
 • fokusen är inte logisk på alla sidor
 • roller för vissa element är bristfälliga och vissa element fungerar på ett ologiskt sätt
 • alla element går inte att utreda programmässigt
 • en användare som använder skärmläsare får inte automatiskt ett meddelande om alla händelser i chatt-funktionerna
 • en del element i chatt-funktionerna fungerar ologiskt och chattens vitsordskomponent är inte tillgänglig
 • funktionen för kliniksök på kartan i DjurHjälpen är inte tillgänglig
 • grafer i MåBraHjälpen samt redigeringskomponenter för sömn- och stegdata är inte tillgängliga.

Vissa tillgänglighetsbrister i mobilapplikationerna HälsoHjälpen och DjurHjälpen har korrigerats för iOS-versioner. De återstående tillgänglighetsbristerna korrigeras under hösten 2021.

Tillgänglighet för sociala medier

Facebook, Twitter, Instagram och Linkedln är de kanaler för sociala medier som LokalTapiola använder. Våra regionbolag har sina egna konton för sociala medier på Facebook.

Vi strävar efter att beakta tillgängligheten i sociala medier genom att använda tillgängliga kontraster och fontstorlekar samt genom att förse videor, som sparas in, med textningar. Det finns dock fortfarande tillgänglighetsbrister i de innehåll för sociala medier som vi producerar. Alla videor har inte textningar, videor har inte syntolkning och bilder saknar alt-texter. Vi har uppdaterat våra grafiska direktiv i enlighet med tillgänglighetskraven och vi producerar konsekvent ett mera tillgängligt innehåll från och med hösten 2021.

Tjänster för kunder som talar teckenspråk

LokalTapiola erbjuder sina kunder som talar teckenspråk den avgiftsfria mobilapplikationen Chabla med vilken kunderna kan ringa ett videosamtal till nummer 08001-52400. En tolk deltar i videosamtalet.

Tillgänglighetsrespons

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på LokalTapiolas webbplats eller i nättjänsten kan du ge respons per e-post på adressen saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Vi strävar efter att svara på responsen inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar överhuvudtaget, kan du vidarebefordra responsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000