Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Tillgänglighetsutlåtande

Med nättjänsternas tillgänglighet avses att vem som helst kan lätt använda digitala tjänster oberoende av funktionsnedsättningar.

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats 9.9.2020 och täcker LokalTapiolas nättjänster för person-, företags- och lantbrukskunder samt webbplatsen lahitapiola.fi inklusive språkversionerna.

Bedömningen av tjänsternas tillstånd grundar sig på LokalTapiola Tjänster Ab:s utvärdering.

Webbplatsen lahitapiola.fi och LokalTapiolas nättjänster har lanserats före lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft och därmed gäller tillgänglighetskraven innehållet i tjänsterna från 23.9.2020.

Tillgänglighetstillstånd i LokalTapiola

Vi utvecklar för närvarande LokalTapiolas nättjänsters tillgänglighet både vad gäller användbarhet och innehållets begriplighet samt ur ett tekniskt perspektiv.

  • Försäkrings- och ersättnignstjänster för personkunder vilka kräver identifiering uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Tillgänglighetsbrister förekommer på vår webbplats och i våra tjänster på olika nivåer under år 2021. Tjänster inom sparande och placerande uppfyller tillgänglighetskriterier i regel.
  • Tjänsterna för företags- och lantbrukskunder vilka kräver identifiering uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Tillgänglighetsbrister förekommer på vår webbplats och i våra tjänster på olika nivåer under år 2021.
  • lahitapiola.fi och tjänster vilka inte kräver identifiering som finns under adressen uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Tillgänglighetsbrister förekommer på vår webbplats och i våra tjänster på olika nivåer under år 2021.
  • Programfiler som publicerats på webbplatsen och i nättjänsterna (t.ex. doc, pdf, odt) uppfyller inte tillgänglighetskraven.
    • Vi strävar efter att snarast möjligt korrigera brister som förekommer i filer publicerade 23.9.2018 och senare.
    • Innehållet i filer som publicerats före 23.9.2018 ges till kunden i en tillgänglig form på kundens begäran och om begäran är skälig.
  • Alla filmer och ljudfiler som publicerats på webbplatsen har inte undertexter.
  • Man har på bilförsäkring-beta-sidan upptäckt tillgänglighetsbrister vad gäller fokusordningen på fönster som öppnas på sidan. Det kan hända att fokus för en person som använder skärmläsaren och för en seende person som använder tangentbord flyttas från det öppna fönstret tillbaka till startsidan. Man har även upptäckt brister i beskrivningen av länkarna. För en person som använder skärmläsaren kan även de på sidorna återkommande bilderna med alt-text försvåra användningen men inte hindra den.

Tjänster för kunder som talar teckenspråk

LokalTapiola erbjuder sina kunder som talar teckenspråk den avgiftsfria mobilapplikationen Chabla med vilken kunderna kan ringa ett videosamtal till nummer 08001-52400. En tolk deltar i videosamtalet.

Tillgänglighetsrespons

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på LokalTapiolas webbplats eller i nättjänsten kan du ge respons per e-post på adressen saavutettavuuspalaute (at) lahitapiola.fi.

Vi strävar efter att svara på responsen inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar överhuvudtaget, kan du vidarebefordra responsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000