Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Användarvillkor

Dessa webbsidor publiceras av LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola). LokalTapiola-gruppen består av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab samt LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Adress: Norrskensgränden 1, 02100 Esbo.

Dessa användarvillkor gäller användningen av LokalTapiolas öppna webbsidor och vi ber er bekanta er med dem innan ni besöker våra sidor.


Äganderätt, upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter till denna webbplats innehas av LokalTapiola om annat inte separat angetts. Kopiering, utdelning, modifiering och något som helst kommersiellt utnyttjande av sidornas innehåll eller utformning är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd från LokalTapiola. Det är tillåtet att spara data i den egna datorn eller skriva ut data för personligt bruk.


Den information som finns på denna webbplats kan inte anses vara ett anbud, en rekommendation, en förbindelse eller annan skyldighet som binder LokalTapiola om inte annat separat överenskommits. Webbplatsens syfte är inte att ge placeringsråd. Den allmänna informationen på sidorna kan inte som sådan tillämpas på enskilda fall. LokalTapiola svarar inte för ekonomiskt resultat, skattepåverkan eller placeringsrisker till följd av åtgärder som vidtagits på basis av informationen som ges på sidorna, utan det är alltid kunden som bär ansvaret för dessa.
Noggrannare information om produkter och tjänster fås per telefon eller genom att personligen besöka LokalTapiolas kontor.
Texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och övriga filer som publiceras på webbplatsen kan innehålla tekniska eller innehållsmässiga fel och LokalTapiola svarar inte för deras funktion eller felfrihet. Webbplatsen kan innehålla länkar till LokalTapiolas övriga tjänster. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till, riktigheten av eller ägande- eller upphovsrätten till tjänster som sådana externa tjänsteleverantörer erbjuder. LokalTapiola ansvarar inte för skador orsakade av olaglig ändring av webbsidorna.
LokalTapiola ansvarar inte för kostnader, förlust eller annan skada till följd av användning av denna webbplats och inte heller för förlust av användningsmöjlighet eller uppgifter i samband med användning av denna tjänst.


Användaren av webbplatsen ansvarar för att de uppgifter som denne har lämnat på webbplatsen är korrekta och att de kommer fram.


Denna webbplats och uppgifterna är riktade till den finska marknaden och för personer som bor i Finland samt för att försäkra risker i Finland om inte annat separat överenskommits eller angetts. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet på eller användningsvillkoren för webbplatsen eller att upphöra med tjänsten. LokalTapiola har rätt att avbryta tjänsten då service- och uppdateringsåtgärder utförs.


Finlands lag tillämpas på förhållandet mellan LokalTapiola och användaren av webbplatsen.