Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller användningen av LokalTapiolas öppna webbsidor och de ska läsas noggrant före webbsidorna används. Genom att besöka dessa sidor godkänner användaren av sidorna villkoren.
Utöver dessa villkor kan olika sidor innehålla särskilda tjänstespecifika villkor som tillämpas i första hand.

Dessa webbsidor publiceras och tjänsterna som används på sidorna erbjuds av företagen som hör till LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola). På sidorna kan även erbjudas tjänster som tillhandahålls av tredje parter.


Äganderätten, upphovsrätten, varumärken och övriga immateriella rättigheter till dessa webbsidor tillhör LokalTapiola eller tredje part.
Det är tillåtet att spara och skriva ut uppgifter endast för personlig användning. Kopiering, distribution, ändring, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av sidornas innehåll eller utseende är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd av LokalTapiola eller annan rättsinnehavare.


På dessa webbsidor ges allmän information om LokalTapiola samt tjänster och produkter som erbjuds. Den allmänna informationen som finns på sidorna kan inte som sådan tillämpas på enskilda fall. Information som finns på sidorna kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller en annan förpliktelse som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Sidornas syfte är inte att ge placeringsråd.
LokalTapiola ansvarar inte för ekonomiskt resultat, skattepåverkan eller placeringsrisker till följd av åtgärder som vidtagits utifrån informationen som ges på sidorna, utan det är alltid kunden som bär ansvaret för dessa.
Texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och övriga filer som publiceras på sidorna kan ha tekniska eller innehållsmässiga fel och LokalTapiola ansvarar inte för att de fungerar eller är felfria.
Sidorna kan innehålla länkar till andra tjänster än LokalTapiolas tjänster. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster erbjudna av utomstående tjänsteleverantörer eller för att uppgifterna är korrekta.
LokalTapiola ansvarar inte för skador orsakade av att sidorna ändrats olagligt.
LokalTapiola ansvarar inte för kostnader, förlust eller annan skada till följd av användning av dessa sidor eller för förlust av användningsmöjlighet eller uppgifter i samband med användning av denna tjänst.


Användaren av sidorna ansvarar för att uppgifter denne ger via dem är korrekta och att de kommer fram samt för uppdrag användaren ger.


Dessa webbsidor och informationen som finns på dem är riktade till marknaderna i Finland om inte annat avtalats eller meddelats.
LokalTapiola har rätt att ändra dessa användarvillkor samt innehållet i, utseendet på och tillgängligheten till sidorna och tjänsterna de innehåller samt förhindra tillgång till sidorna eller lägga ner dem tillfälligt eller bestående.


På användningen av dessa webbsidor och på förhållandet mellan LokalTapiola och användaren av sidorna tillämpas finsk lag.