Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Datasekretessbeskrivningar

LokalTapiola-gruppen har flera register för hantering av användning av personuppgifter för vilka en separat datasekretessbeskrivning uppgjorts för respektive register. Beskrivningarna innehåller väsentliga uppgifter såsom registeransvarig, personuppgifternas användningsändamål, vilka uppgifter som ingår i registret och vart uppgifter lämnas ut. LokalTapiola-gruppen skaffar uppgifter till personregistren av kunden, parter som kunden befullmäktigat (till exempel vårdinrättningar, tjänsteleverantörer i anknytning till ersättningsärenden), register som upprätthålls av myndigheter (till exempel Trafi, Befolkningsregistercentralen) och andra offentliga källor (till exempel Fonecta, Bisnode). Om verksamheten så kräver kontrolleras kundens kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

Bekanta dig med datasekretessbeskrivningen för kundregistret som är gemensam för samtliga bolag i LokalTapiola-gruppen samt datasekretessbeskrivningarna för andra centrala register från följande länkar:

LokalTapiola-gruppens dataskyddsbeskrivning för kundregistret

Dataskyddsbeskrivning för försäkrings- och ersättningsregister för skadeförsäkring

Dataskyddsbeskrivning för försäkrings- och ersättningsregister för livförsäkring

Dataskyddsbeskrivning för kapitalförvaltning

Dataskyddsbeskrivning för registret för fastighetskapitalförvaltning och fastighetskapitalfonder

Du kan bekanta dig med LokalTapiolas övriga datasekretessbeskrivningar på LokalTapiolas verksamhetsställen eller begära dem per post.