Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Säkerheten på webben

Förbindelsen avbryts

Om nättjänsten står oanvänd i 15 minuter avbryts din förbindelse till tjänsten automatiskt.

Användning av e-post

Du kan även sköta ärenden per e-post. LokalTapiolas e-postadresser har formen förnamn.efternamn@lahitapiola.fi. Om du har ett brådskande ärende kan du ringa eller alternativt logga in i nättjänsten och skicka ett meddelande till kundtjänsten.

Vi kan inte garantera att uppgifterna i okrypterad e-post hålls konfidentiella. Undvik att skicka känsliga eller konfidentiella uppgifter i ett öppet datanätverk.

Vi skickar uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten endast med kundens samtycke. För att sköta konfidentiella ärenden rekommenderar vi att man loggar in i nättjänsten där kommunikationen kan ske skyddat.

De LokalTapiola-nättjänster i vilka man frågar detaljerade personuppgifter, såsom personbeteckningen, är skyddade med TLS (Transport Layer Security).

Du ansvarar för att uppgifterna du ger är korrekta och för att meddelandet når fram.
Vi skickar marknadsföringsmeddelanden per e-post endast om du gett ditt samtycke.


Köp med betal- och kreditkort

Chipkort har gjort det svårare att förfalska betal- och kreditkort samt att använda stulna kort. Köp betalas genom att mata in den personliga PIN-koden.

Det lönar sig dock alltid att vara försiktig. Du ska aldrig
• ge ditt kortnummer eller PIN-kod om du får e-post där du ombeds göra det
• skriva ner PIN-koden på ett papper, memorera den i stället
• ge ditt kort och PIN-kod till en annan person
• ge din PIN-kod på internet
• lämna kortet utan uppsikt när du handlar i en affär.

När du handlar lönar det sig att kontrollera att kvittona överensstämmer med kortköpen. Kontrollera även i kreditkortsfakturan att det inte finns köp du inte gjort och att köpen överensstämmer med kvittona.

Se till att ingen ser din PIN-kod när du tar ut pengar ur en automat. Låt ingen annan se din PIN-kod när du använder betalterminalen i en affär.

Om ditt kort kommer bort, meddela det genast till spärrtjänsten, tel. 020 333 (24h).


Suspekt e-post - Phishing

Med phishing avses att avsändaren låtsas representera en viss aktör och försöker fiska uppgifter av kunden med hjälp av sin falska identitet, till exempel numret på kreditkortet. Kunden kan till exempel uppmanas att besöka en internetsida för att ge uppgifter.

Vi rekommenderar att du loggar in i nättjänsten via länken Logga in på webbplatsen lokaltapiola.fi. Om du använder din egen dator och är säker att ingen obehörig kommer åt dina uppgifter kan du spara adressen till inloggningssidan under favoriter.

Svara inte på meddelanden om du är osäker på om avsändaren är pålitlig. Kontrollera noggrant innehållet i meddelandet och tänk på vilka meddelanden du brukar få från LokalTapiola.
Vi ber aldrig om personliga uppgifter per e-post. Vi använder nätbankskoder endast för inloggning i LokalTapiolas nättjänst eller för att bekräfta en transaktion. Koderna används även av telefontjänsten för att identifiera kunder. Då ger vi banken endast en del av användaridentifikationen och ett engångslösenord som inte kan återanvändas av kunden eller LokalTapiola.

Om du är osäker på vem som skickat meddelandet eller misstänker att du gett uppgifter till en obehörig ska du genast ringa LokalTapiola på nummer 09 453 2900.

Anmäl datasäkerhetsavvikelser

Vi tar datasäkerhet på allvar och strävar efter att skydda alla tjänster, kunder och kunduppgifter på tillbörligt sätt. Vi kontrollerar noggrant och kontinuerligt datasäkerheten i våra tjänster. Vi har även beredskap för situationer där en utomstående aktör hittar en datasäkerhetsbrist i våra tjänster eller märker att en tjänst är sårbar.

LokalTapiola har ett professionellt program för att hantera sårbarheter (s.k. bug bounty-program) på en HackerOne-plattform, och inom ramarna för programmet använder vi världens skickligaste hackare för att hitta och lösa problem.

Utöver programmet mottar vi datasäkerhetsanmälningar per e-post på adressen security(a)lahitapiola.fi. För att vi ska effektivt kunna hantera meddelanden om sårbarheter eller datasäkerhetsproblem som skickas till denna adress är det viktigt att meddelandet innehåller åtminstone följande uppgifter:
• Adressen där man upptäckt en sårbarhet
• Sättet på vilket sårbarheten kan autentiseras
• Anmälarens kontaktuppgifter (e-postadress)
• Andra uppgifter gällande sårbarheten (t.ex. skärmdumpar)

Vi strävar efter att kontakta rapportören snarast möjligt efter att vi mottagit rapporten och hålla kontakt så länge det tar att utreda observationen. Vid behov kontaktar vi CERT-FI vid Kommunikationsverket eller andra myndigheter. Vi önskar att rapportören inte publicerar eller avslöjar sina observationer för tredje part.

Vi betonar att security(a)lahitapiola.fi endast är till för att motta observationer och rapporter som gäller datasäkerhet och sårbarheter. Adressen kan inte användas för att få råd om datasäkerhet eller annan betjäning.

Våra tjänster får inte testas utan tillåtelse eller med lagstridiga metoder (38 kapitlet och §5-§8 i strafflagen). Med lagstridiga metoder avses bland annat metoder där kundernas uppgifter äventyras eller som kan orsaka avbrott i våra tjänster. Eventuellt missbruk utreds alltid.


TLS-kryptering

Vi använder TLS-krypteringstekniken (Transport Layer Security) på alla sidor och krypterar på detta sätt din session ända från början. TLS är en mycket säker krypteringsteknik som möjliggör en krypterad förbindelse mellan din webbläsare och LokalTapiolas server. Tekniken krypterar informationen som skickas över nätet så att utomstående personer inte kan kapa konfidentiella uppgifter. Oftast är TLS-krypteringen automatiskt aktiverad i alla webbläsare.

Övergå alltid för att sköta dina försäkringsärenden genom att skriva lokaltapiola.fi i webbläsarens adressfält. Låssymbolen garanterar att krypteringen är säker men inte automatiskt att sidan är äkta. Var extra noggrann om du övergår till LokalTapiolas tjänster genom länkar i ett textmeddelande eller i en e-post. Före du ger koder ska du alltid kontrollera att du är i den rätta och äkta webbtjänsten.