Tjänster på nätet

Uträtta ärenden mobilt på bryggan

I nättjänsten kan du se vilka försäkringar du har och hur mycket du betalar för dem. Du kan också ändra ditt försäkringsskydd eller till exempel anmäla en adressändring.

Prova nätbutiken när du behöver en ny försäkring!


Försäkringsärenden på nätet

Köp försäkringar

Du kan köpa försäkringar i nättjänsten eller ändra dina nuvarande försäkringar så att de bättre motsvarar dina behov. Alla ändringar kan du inte göra automatiskt, men du kan alltid skicka ett meddelande till vår specialist.

Premier

Du kan granska dina öppna fakturor i nättjänsten och vid behov kan du betala dem genast.

I nättjänsten kan du ansöka om en betalningstid på 1–4 veckor för en försäkringsfaktura, om du inte har andra obetalda fakturor. För tilläggstiden uppbärs normal dröjsmålsränta på 7 procent. Begär betalningstid i nättjänsten under avsnittet för att uträtta försäkringsärenden.

Du kan fritt ändra de kommande fakturornas förfallodag mellan månadens första och femtonde dag. Välj en ny förfallodag i nättjänsten under avsnittet för att uträtta försäkringsärenden.

Ansökan om ersättning

Det går oftast snabbast att ansöka om ersättning i nättjänsten. I bästa fall får du ersättningen på kontot samma dag när du har en sjukkostnadsförsäkring för vuxen eller barn, olycksfalls- eller resenärförsäkring. Skadeanmälningarna är färdigt ifyllda med uppgifterna om dig och dina försäkringar.