Tjänster på nätet

Uträtta ärenden mobilt på bryggan

I nättjänsten ser du till exempel dina försäkringar och fakturor och där kan du även betala fakturorna lätt. Du kan ändra ditt försäkringsskydd eller skicka ett meddelande till våra experter.

Genom att använda den pappersfria tjänsten sparar du på naturen. När försäkringsbreven är i ordning i nättjänsten har du dina uppgifter alltid i gott förvar och lättillgängliga.

Testa nätbutiken när du behöver en ny försäkring.Tre skäl att använda den pappersfria tjänsten