Mobila tjänster

S-mobiili LähiTapiola

Det är lätt att sköta ärenden med oss även i S-mobil. Utöver våra webbsidor har du nu också tillgång till nya applikationen LokalTapiola Livstrygghet och HälsoHjälpen. LokalTapiolas försäkringstjänster finns även i S-mobil. Första versionen av applikationen LokalTapiola Livstrygghet har publicerats och en mera omfattande version av applikationen tas i bruk under hösten 2019.S-mobil

LokalTapiolas försäkringar finns även i S-mobil. När du har S-mobilen i din telefon och S-Bankens nätbankskoder, kan du använda Försäkringstjänsten i S-mobilen.

 • Försäkringsuppgifterna är alltid med. På resor t.ex. uppgifterna om reseförsäkring.
 • Kontaktuppgifter till ditt LokalTapiola-bolag finns alltid tillhands.
 • Om en skada inträffar finns ersättningstjänsten i din telefon.
 • Du ser beloppet för S-gruppens Bonus som samlats för försäkringspremierna.
 • Du köper försäkringar behändigt.

Ladda ner S-mobil till din telefon från applikationsbutikerna

App Store

Google Play

Du kan logga in i S-mobilens försäkringsdel med S-Bankens nätbankskoder och får i bruk hela försäkringstjänsten. Utan S-bankens nätbankskoder har du endast begränsad tillgång till försäkringstjänsten.

Behandling av personuppgifter

I S-mobil finns uppgifterna om din kundrelation i S-gruppen, S-Banken och LokalTapiola i en och samma applikation. I S-mobil kan du registrera dig som ägarkund i LokalTapiola, så får Bonus för premierna. För övrigt förmedlar S-mobil inte dina personuppgifter mellan olika tjänsteleverantörer.

Användarvillkor för försäkringsdelen i S-mobilen

HälsoHjälpen

För varje LokalTapiola personförsäkringskund lönar det sig att ladda ner applikationen HälsoHjälpen. Du har tillgång till tjänsten HälsoHjälpen om du har en sjukkostnads-, hälso-, olycksfalls- eller reseförsäkring. I applikationen chattar du med sjukskötare och läkare, om du plötsligt drabbas av ett olycksfall eller insjuknar.

När du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall och har HälsoHjälpen i din telefon:

 • Sjukskötarna och läkarna betjänar dig varje dag kl. 7-23 via chatten i applikationen HälsoHjälpen.
 • Berätta vad du har för besvär. Du får genast anvisningar om hur du ska gå till väga.
 • Om du behöver en mottagningstid till en läkare för att sköta ärendet, bokar vi en tid åt dig. Det omfattande nätverket av vårdinrättningar möjliggör betjäning nära dig.
 • På samma gång tas även ersättningsärendet i fråga till handläggning.

Ladda ner applikationen HälsoHjälpen till din telefon från applikationsbutikerna:

App Store

Google PlayPå kommande LokalTapiola Livstrygghet

Första versionen av nya Livstygghetsapplikationen kan laddas ner från applikationsbutikerna. Vi utvecklar applikationen ännu under sommaren. En omfattande version av applikationen publiceras redan hösten 2019. Denna applikation är ett av de enklaste sätten att sköta ärenden med oss.

När du har LokalTapiola Livstrygghet i din telefon:

 • du får intressant och nyttigt innehåll inom livets olika delområden
 • granskar du dina försäkringsuppgifter
 • ser du fakturor och sköter faktureringsärenden, t.ex. flyttar fram förfallodag.
 • ditt digitala reseförsäkringskort är alltid med
 • du hittar kontaktuppgifter till ditt LokalTapiola regionbolag och får hjälp i nöd- och skadesituationer.

Första versionen av applikationen kan laddas ner från applikationsbutiken Google Play. Applikationen kommer till App Store lite senare.