Försäkringar i S-mobilen

S-mobiili LähiTapiola

LokalTapiolas försäkringar finns även i S-mobilen. Med S-mobilen sköter du många av dina försäkringsärenden i en handvändning.

Nu 20 % rabatt på premien för första året för hemmets lösegendom i din hemförsäkring när du köper försäkringen i S-mobilen. Läs Kampanjregler

Lättare vardag, när du använder S-mobilens försäkringstjänst

När du har S-mobilen i din smarttelefon och S-Bankens nätbankskoder, kan du använda S-mobilens Försäkringstjänst.

  1. Du har alltid med dig försäkringsuppgifterna. Till exempel reseförsäkringsuppgifterna på resor.
  2. Du har alltid kontaktuppgifterna till ditt LokalTapiola-bolag till hands.
  3. Råkar du ut för en skada, hittar du ersättningstjänsten i din telefon.
  4. Du kan följa med hur mycket S-gruppens Bonus du får för dina försäkringspremier.
  5. Det är lätt att köpa försäkringar.

Ta i bruk s-mobilens försäkringstjänst

Om du ännu inte har S-mobilen i din smarttelefon:

Ladda först ner S-mobilen till din mobilapparat från applikationsaffären:

Då du redan har S-mobilen i din smarttelefon:

Logga in i S-mobilens försäkringsdel med S-Bankens nätbankskoder. Så här har du tillgång till hela Försäkringstjänsten. Utan S-Bankens nätbankskoder har du bara begränsad tillgång till försäkringstjänsten. Du får S-Bankens nätbankskoder från S-Banken.

Behandling av personuppgifter

I applikationen S-mobil finns information om din kundrelation i S-gruppen, S-Banken och LokalTapiola på ett och samma ställe. I S-mobilen kan du själv registrera dig som ägarkund i LokalTapiola för att få Bonus för försäkringspremierna. S-mobilen förmedlar inte personuppgifterna mellan olika tjänsteleverantörer.