Försäkringar i S-mobilen

S-mobiili LähiTapiola

LokalTapiolas försäkringar finns även i S-mobilen. Med S-mobilen sköter du många av dina försäkringsärenden i en handvändning.

Lättare vardag, när du använder S-mobilens försäkringstjänst

När du har S-mobilen i din smarttelefon och S-Bankens nätbankskoder, kan du använda S-mobilens Försäkringstjänst.

  1. Du har alltid försäkringsuppgifterna i din telefon. Du har till exempel tillgång till reseförsäkringsuppgifterna när du reser.
  2. Du hittar även lätt kontaktuppgifterna till ditt LokalTapiola-regionbolag.
  3. Vid skadefall kan du kontakta ersättningstjänsten via telefonen.
  4. Du kan följa med hur mycket S-gruppens Bonus du får för premierna.
  5. Det är lätt att köpa försäkringar.

Ta i bruk s-mobilens försäkringstjänst

Om du ännu inte har S-mobilen i din smarttelefon:

Ladda först ner S-mobilen till din mobilapparat från applikationsaffären:

Då du redan har S-mobilen i din smarttelefon:

Logga in i försäkringstjänsten i S-mobil med S-Bankens nätbankskoder. Då kan du använda hela försäkringstjänsten. Utan inloggning med S-Bankens nätbankskoder kan endast en del av försäkringstjänsten användas. S-Bankens nätbankskoder får du av S-Banken.

Behandling av personuppgifter

I applikationen S-mobil finns information om din kundrelation i S-gruppen, S-Banken och LokalTapiola på ett och samma ställe. I S-mobilen kan du själv registrera dig som ägarkund i LokalTapiola för att få Bonus för försäkringspremierna. S-mobilen förmedlar inte personuppgifterna mellan olika tjänsteleverantörer.