Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Reseförsäkring för barn

Det är viktigt att ta hand om reseförsäkringen, när du reser med barn utomlands eller inrikes. Resenärförsäkringen omfattar under 18 år gamla medresande barn, barnbarn, makans/makens barn samt barn under 18 år som stadigvarande bor i samma hushåll. Även resgods- och reseansvarsförsäkringen omfattar medresande personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du. Om barnet reser ensam ska denne teckna en egen resenärförsäkring. Bekanta dig med reseförsäkringen och köp smidigt på webben.

Bra att veta om reseförsäkringen

 • För varje vuxen i familjen är det viktigt att ha en egen resenärförsäkring när ni reser tillsammans. Därför behöver inte under 18 år gamla medresande barn, barnbarn makans/makens barn ha en egen resenärförsäkring utan de är försäkrade med resenärförsäkringen för den vuxna som är med på samma resa. Dvs. även mor- och farföräldrar kan utan bekymmer resa med barnbarnen med samma resenärförsäkring!
 • För en familj som reser tillsammans räcker en resgods- och reseansvarsförsäkring för att täcka alla medresande personer som stadigvarande bor i samma hushåll. Det lönar sig att kontrollera försäkringsbeloppet före resan så att det är tillräckligt för hela familjen. Om du har resgodsskydd i LokalTapiolas hemförsäkring, omfattar försäkringen resgods för försäkringstagaren och för personer som bor i samma hushåll som denne och då behövs ingen separat resgodsförsäkring.
 • Under 18 år gamla barn kan på resan utöva idrott eller pröva riskfyllda grenar utan en separat idrottsförsäkring.
 • Reseförsäkringen gäller både under resor utomlands och i hemlandet. I Finland gäller försäkringen när du reser längre än 50 kilometer från hemmet eller fritidsbostaden.

Reseförsäkring för barn som reser ensamma

 • Barnet behöver en egen resenärförsäkring när hen reser ensam t.ex. med tåget till mormor, med en kompis familj utomlands eller i hemlandet, på språkresa eller hobbyläger.
 • Om barnet utövar idrott och åker med sitt lag på en matchresa, täcker lagets egen försäkring i allmänhet skador som på matcherna inträffar i Finland och utomlands. Innan du åker på en matchresa lönar det sig dock att kontrollera om lagets försäkring också täcker olycksfall och sjukdomar som utanför matcherna inträffar på fritiden.
 • Familjens gemensamma hemförsäkring omfattar personer som stadigvarande bor i samma hushåll, även barn som reser ensamma. Före barnet åker på resa ska du i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren kontrollera din försäkrings giltighet och självrisk i Finland och utomlands samt vad din försäkring ersätter. Man kan även teckna en egen resgodsförsäkring för barnet.
 • Om barnet reser ensam flera gånger per år, lönar det sig att teckna en fortlöpande resenärförsäkring. För enstaka resor räcker det med en tidsbegränsad resenärförsäkring. Läs mer om tidsbegränsad reseförsäkring.

Larmtjänsten hjälper 24/7

Ibland kan det hända och ske på en resa. I ett främmande land kan språkmuren försvåra skötseln av ärenden. Har du LokalTapiolas reseförsäkring, kan du resa i lugn och ro eftersom du alltid når oss vid en skada. Om du under resan behöver hjälp på grund av plötslig sjukdom eller plötsligt olycksfall, hjälper vår Larmtjänst dig att hitta rätt vårdplats och även med de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 8000 4531.


Räkna ut och köp

Vad ersätter reseförsäkringen?

 • Resenärförsäkringen ersätter olycksfall och sjukdomar som orsakats utomlands och i hemlandet. Ersättning betalas för bland annat läkarvård, mediciner, undersöknings- och vårdkostnader samt ambulansflyg.
 • Insjuknade barnet precis före resan? Ingen fara - i resenärförsäkringen ingår annulleringsskydd, som ersätter om du inte kan påbörja en resa som du betalat på förhand och detta beror på ett tvingande skäl, såsom av sjukdom eller olycksfall.
 • Resenärförsäkringen ersätter också om din påbörjade resa avbryts av tvingande skäl, såsom att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk. Ersättning betalas också om du försenar dig från resa, till exempel på grund av ett tekniskt fel som drabbat ett allmänt fortskaffningsmedel.
 • Resenärförsäkringen kan utvidgas med skydd vid dödsfall och men till följd av olycksfall.
 • När du reser under graviditeten lönar det sig att fundera på resans timing, eftersom reseförsäkringen endast ersätter skadefall som inträffat före graviditetsvecka 29. Om babyn föds under resan, är hen genast efter födseln försäkrad i LokalTapiolas reseförsäkring. Läs mer om reseförsäkring under graviditeten.
 • Resgodsförsäkringen ersätter till exempel om resgods går sönder eller stjäls.