Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Idrottsförsäkring

Idrottsförsäkring är ett tilläggsskydd som är avsett för 18-99 åringar och som du kan teckna som en del av olycksfallsförsäkringen. Med idrottsförsäkringen som skydd kan du utan bekymmer träna inför tävlingar och utöva riskfyllda idrottsgrenar. Du kan välja för vilka idrottsgrenar du tecknar försäkringen, med vilket ersättningsbelopp och med vilken självrisk. Begär ett anbud så skräddarsyr vi en försäkring som bäst passar för dina behov.

Idrottsförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

När är det skäl att teckna en idrottsförsäkring?

 • Du behöver en idrottsförsäkring när du som idrottare deltar i tävling eller match som arrangeras av idrottsförbund eller -förening eller i träning enligt träningsprogram eller som hobby har någon av de riskfyllda grenarna eller aktiviteterna som separat anges i villkoren. Och också, om du engångstestar en riskfylld gren till exempel under en resa, behöver du en idrottsförsäkring.
 • Du behöver en idrottsförsäkring också när utövandet förutsätter en licens eller undertecknande av en ansvarsfrihetsklausul.
 • Du behöver en Idrottsförsäkring för resan, om du är myndig och under resan ska tävlingsidrotta eller utöva eller pröva riskfyllda grenar såsom dykning med utrustning.
 • För personer under 18 år ersätter olycksfallsförsäkringen olycksfall som inträffat i tävlingsidrott eller i riskfyllda grenar och då behövs ingen separat idrottsförsäkring.
 • Vi beviljar inte försäkringar för professionell idrott.

Idrottsförsäkringen kan inte köpas i nätbutiken, du kan begära ett anbud på idrottsförsäkringen och vi kontaktar dig.

Be om anbud

Priset på idrottsförsäkringen och självrisk

Priset på idrottsförsäkringen påverkas av det valda ersättningsbeloppet, idrottsgrenen du utövar, idrottsgrenens klass och självriskbeloppet. Idrottsgrenarna är indelade i fyra klasser på basis av deras riskfylldhet. Utövar du flera grenar, bestäms försäkringens pris enligt den idrottsgren som hör till den högsta riskklassen. När du köper försäkringen, ska du meddela oss alla idrottsgrenar som du utövar som hobby. Det är viktigt att du meddelar oss om ändringar i idrottsgrenar.

Du kan välja en försäkring utan självrisk, om du har en olycksfallsförsäkring i LokalTapiola eller om din självrisk är 150 € eller 300 €. Alternativet med självrisk är förmånligare.


Vad ersätter idrottsförsäkringen?

Idrottsförsäkringen ersätter vårdkostnader för en skada som orsakats vid ett idrottsolycksfall. Vårdkostnader är till exempel undersökningar, vård och mediciner som en läkare ordinerat, sjukhusets vårddagsavgifter och fysioterapi.

När du köper en idrottsförsäkring får du tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, via vilken du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7-23. Läs mer om HälsoHjälpen.

Be om anbud

Bra att veta om idrottsförsäkring

För beviljandet och giltigheten av försäkringen förutsätter vi ett giltigt Fpa-kort. Vi kan bevilja idrottsförsäkringen för 18-99 åringar.

Idrott anses vara tävlingsidrott när den omfattar tävling, match eller annat idrottsevenemang vars arrangör förutsätter att deltagaren tecknar en licens, har ett spelpass eller motsvarande eller undertecknar en ansvarsfrihetsklausul.

Utövar du riskfyllda idrottsgrenar? Idrottsförsäkringen kan inte köpas i nätbutiken, eftersom vi skräddarsyr försäkringen just för dina behov. Du kan begära ett anbud på idrottsförsäkringen och vi kontaktar dig.
Riskfyllda idrottsgrenar är:
 • kraftsporter såsom tyngdlyftning, styrkelyft, bodybuilding, strongman eller motsvarande
 • kamp-, kontakt- och självförsvarssporter såsom boxning, kickboxning, brottning, fribrottning, judo, karate, fäktning eller motsvarande
 • motorsporter såsom rally, go-kart, motocross eller motsvarande
 • klättringsgrenar såsom bergs-, klipp-, is-, eller väggklättring eller motsvarande. Begränsningen gäller inte väggklättring när man använder skydds- och säkerhetsutrustning
 • idrott som sker i luften såsom fallskärmshopp, hängglidflygning, skärmflygning, ballongflygning, parasailing, segelflygning, BASE-hoppning, träning i vindtunnel, flygning med ultralätt flygplan eller med flygplan som byggts i hobbysyfte eller motsvarande
 • ving- och draksegling, kiteboarding och snowkite
 • speedskiing och störtlopp, freestyle samt offpiståkning
 • amerikansk eller australisk fotboll eller rugby
 • lacrosse
 • bungyhopp
 • sportdykning, dykning med dykutrustning eller fridykning
 • roller derby
 • downhill och ice cross downhill
 • parkour
 • oceansegling eller båtsport på världshaven.

Vi kan inte bevilja idrottsförsäkring för följande grenar:
 • Grenar/idrott som sker i luften (fallskärmshoppning, hängflygning, parasailing, segelflygning, glidflygning, flygning med ultralätt flygplan eller flygplan som byggts i hobbysyfte, Base jumping, Heliski, flygsport, träning i vindtunnel, skärmflygning)
 • Vandring eller utflykter i obebodda områden utomlands såsom vandring i öken, ödemark, djungel, på glaciärer eller bergsvandring.
 • Oceansegling/båtsport på världshaven.