Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Idrottsförsäkring

Idrottsförsäkring är ett tilläggsskydd som är avsett för 18–99 åringar och som du kan teckna som en del av olycksfallsförsäkringen. Med idrottsförsäkringen som skydd kan du utan bekymmer träna inför tävlingar och utöva riskfyllda idrottsgrenar. Idrottsförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Idrottsförsäkringen ersätter vårdkostnader för en skada som orsakats vid ett idrottsolycksfall.

Den omfattar bland annat undersökningar, vård och mediciner som en läkare ordinerat, sjukhusets vårddagsavgifter och fysioterapi.

Självrisken fastställs enligt dina val.

Beviljas till personer mellan 18 och 99 år.

Vad täcker idrottsförsäkringen

Idrottsförsäkringen ger skydd för idrottsolyckor. När en skada inträffar ersätter försäkringen läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfall. I olyckssituationer får du snabbt vård och behandlas tills du är frisk.

Om den försäkrade har en giltig olycksfallsförsäkring med skydd mot bestående olycksfall och dödsfall som tilläggsskydd, gäller dessa tilläggsskydd även vid en idrottsolycka.

IdrottsförsäkringInnehåller

Som vårdkostnader vid olycksfall ersätter vi vårdkostnader som orsakats av behandlingen av en idrottsolycka, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, åtgärder och mediciner samt fysioterapi vid högst 5 vårdtillfällen per idrottsolycka som berättigar till ersättning.

Som maximalt ersättningsbelopp för vårdkostnader per olycka kan du välja till exempel 10 000 eller 20 000 €.

Ingår i försäkringen

När du även har tecknat en olycksfallsförsäkring hos LokalTapiola, kan du teckna idrottsförsäkringen utan självrisk. Om du vill kan självrisken även vara 150 euro eller 300 euro. Alternativet med självrisk är förmånligare.

Vanliga frågor

Du behöver en idrottsförsäkring när du som idrottare deltar i en tävling eller match som ordnas av idrottsförbundet eller idrottsföreningen, eller träning i enlighet med ett träningsprogram, eller om du utövar i villkoren separat nämnda riskfyllda sporter eller aktiviteter, såsom kampsporter. Dessutom behöver du en idrottsförsäkring om du provar på riskfyllda grenar som engångsföreteelse, till exempel under en resa.

Du behöver även en idrottsförsäkring när ditt utövande kräver en licens eller undertecknande av en ansvarsfriskrivning. Du kan teckna idrottsförsäkringen som kontinuerlig eller tidsbegränsad.

För barn under 18 år ersätter olycksfallsförsäkringen olyckor som inträffar inom tävlingsidrott eller riskfyllda grenar därför behöver barnet inte en separat idrottsförsäkring.

Försäkringar som tecknats vid olika tidpunkter skiljer sig från varandra. Om barnet redan har en giltig olycksfallsförsäkring eller sjukkostnadsförsäkring hos LokalTapiola, kan du kontrollera omfattningen på försäkringen i försäkringsbrevet, i nättjänsten eller genom att kontakta kundtjänst.

LokalTapiola beviljar inte idrottsförsäkringar för professionella idrottare.

För att bevilja försäkringen och för att den ska gälla, kräver vi ett giltigt FPA-kort. Vi kan bevilja idrottsförsäkring till personer mellan 18 och 99 år.

Idrottsförsäkringen ersätter vårdkostnaderna för behandling av en skada som orsakats av en idrottsolycka. Vårdkostnader är till exempel underökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat, vårddagsavgifter på sjukhus och fysioterapi.

Om du redan har en idrottsförsäkring, kan du kontrollera försäkringens omfattning i försäkringsbrevet eller kontakta vår kundtjänst.

Om den försäkrade har en giltig olycksfallsförsäkring med skydd mot bestående olycksfall och dödsfall som tilläggsskydd, gäller dessa tilläggsskydd även vid en idrottsolycka.

Idrottsförsäkringen gäller i Finland. Om du reser utomlands och behöver även en idrottsförsäkring för resan, kan du utvidga din reseförsäkring för idrottsolyckor.

Priset på idrottsförsäkringen påverkas av idrottsgrenen som du utövar, det valda ersättningsbeloppet och storleken på självrisken. Idrottsgrenarna är indelade i fyra klasser, utgående från deras riskexponering.

När du även har tecknat en olycksfallsförsäkring hos LokalTapiola, kan du teckna denna försäkring utan självrisk. Om du vill kan självrisken även vara 150 euro eller 300 euro. Alternativet med självrisk är förmånligare.

Idrott anses vara tävlingsidrott när den omfattar tävling, match eller annat idrottsevenemang vars arrangör förutsätter att deltagaren tecknar en licens, har ett spelpass eller motsvarande eller undertecknar en ansvarsfrihetsklausul. Om du till exempel spelar innebandy, fotboll eller ishockey och tecknar en idrottsförsäkring, behöver du inte en separat licensförsäkring.

Riskfyllda idrottsgrenar inkluderar:

 • styrkesporter (såsom tyngdlyftning, styrkelyft, bodybuilding, strongman-sport och motsvarande)

 • kampsports-, kontaktsports- och självförsvarsgrenar (såsom boxning, kickboxning, brottning, fribrottning, judo, karate, fäktning och motsvarande)

 • motorsportgrenar (såsom rally, go-kart, motocross och motsvarande)

 • klättersporter (såsom bergs-, klipp-, is- och väggklättring och motsvarande – begränsningen gäller dock inte väggklättring när skydds- och säkerhetsutrustning används)

 • flygsporter (såsom fallskärmshopp, hängflygning, skärmflygning, luftballongflygning, parasailing, glidflygning, basejump, vindtunnelträning, flygning med ultralätta eller fritidsflygplan och motsvarande).

Riskfyllda idrottsgrenar inkluderar dessutom:

 • Ving- och kitesegling, kitesurfning och kiteskidåkning

 • speedskiing och utförsåkning, freestyleskidåkning och utförsåkning utanför markerade pister

 • amerikansk eller australiensisk fotboll eller rugby

 • lacrosse

 • bungyhopp

 • sportdykning, dykning med andningsutrustning och fridykning

 • roller derby

 • utförsåkning och skridskoåkning

 • parkour

 • oceansegling eller korsning av hav med båt.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris på idrottsförsäkring

När du köper en idrottsörsäkring, kan du använda våra hälsovårdspartners tjänster och få vård för dina besvär via försäkringen.

Priset på idrottsförsäkringen påverkas av idrottsgrenen som du utövar, det valda ersättningsbeloppet och storleken på självrisken.

Be ett anbud

Läkare utan att använda egna pengar

Sök direktfaktureringstillstånd via oss om råkar ut för ett olycksfall. När du fått tillståndet, hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt