Personförsäkringar

LähiTapiola LokalTapiola

Det är svårt att uppskatta hälsa för mycket. En förlorad hälsa innebär alltid ekonomiska bekymmer. Med försäkringar försäkrar du din och familjens inkomst och ger en möjlighet till återhämtning.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

LähiTapiola
Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Säkerställ dig om, att du kan finnas som stöd för ditt barn om barnet blir sjukt.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid arbetsoförmåga

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga

Vakavan sairauden vakuutus
Skydd vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst vid allvarlig sjukdom och säkerställ dig om den bästa möjliga vården.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetspensionsskydd

Grunden för pensionsskyddet utgörs av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.