Personförsäkringar

LähiTapiola LokalTapiola

Det är svårt att uppskatta hälsa för mycket. En förlorad hälsa innebär alltid ekonomiska bekymmer. Med försäkringar försäkrar du din och familjens inkomst och ger en möjlighet till återhämtning.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Varmista, että voit olla lapsesi tukena, jos hän sairastuu vakavasti.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

LähiTapiola LokalTapiola
Frisk! -tjänsten

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Henkivakuutus LähiTapiola
Smart livförsäkring

Livförsäkring för en person

LähiTapiola LokalTapiola
Perusturva

Henkivakuutus yhdelle henkilölle.

LähiTapiola LokalTapiola
Parskydd

En gemensam livförsäkring för två.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

Då du vill ha skydd för höga vårdkostnader

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

LähiTapiola LokalTapiola
Invaliditetsförsäkring

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd för barn

Lapsellesi parasta turvaa.

LähiTapiola LokalTapiola
Aikuisen turva

Sinun turvasi on rakkaillesi tärkeä.

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetspensionsskydd

Grunden för pensionsskyddet utgörs av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.