Personförsäkringar

LähiTapiola LokalTapiola

Det är svårt att uppskatta hälsa för mycket. En förlorad hälsa innebär alltid ekonomiska bekymmer. Med försäkringar försäkrar du din och familjens inkomst och ger en möjlighet till återhämtning.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Säkerställ dig om, att du kan finnas som stöd för ditt barn om barnet blir sjukt.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Du kan använda engångsersättningen som du vill och koncentrera dig på att tillfriskna.

Skydd vid arbetsoförmåga

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetspensionsskydd

Grunden för pensionsskyddet utgörs av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.