Personförsäkringar

LähiTapiola LokalTapiola

Det är svårt att uppskatta hälsa för mycket. En förlorad hälsa innebär alltid ekonomiska bekymmer. Med försäkringar försäkrar du din och familjens inkomst och ger en möjlighet till återhämtning.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

LähiTapiola
Livförsäkring

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Varmista, että voit olla lapsesi tukena, jos hän sairastuu vakavasti.

Vakavan sairauden vakuutus
Skydd vid allvarlig sjukdom

Turvaa toimeentuloasi vakavan sairastumisen varalta ja varmista paras mahdollinen hoito.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid arbetsoförmåga

Turvaa toimeentuloasi työkyvyttömyyden varalta

LähiTapiola LokalTapiola
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetspensionsskydd

Grunden för pensionsskyddet utgörs av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.