Personförsäkringar

Henkilövakuutukset

Det är svårt att uppskatta hälsa för mycket. En förlorad hälsa innebär alltid ekonomiska bekymmer. Med försäkringar försäkrar du din och familjens inkomst och ger en möjlighet till återhämtning.

Lapsivakuutus
Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Varmista, että voit olla lapsesi tukena, jos hän sairastuu vakavasti.

Lapsi tulossa
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

Sairauskuluvakuutus
Frisk! -tjänsten

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

Henkilövakuutus
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Perusturva
Smart livförsäkring

Livförsäkring för en person

Perusturva
Perusturva

Henkivakuutus yhdelle henkilölle.

Pariturva
Parskydd

En gemensam livförsäkring för två.

Tapaturmavakuutus
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

Sairauskuluvakuutus
Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

Då du vill ha skydd för höga vårdkostnader

Terveysturva 55+
Hälsoförsäkring

Sörj för din hälsa också efter företagshälsovården.

Sairauskuluvakuutus
Invaliditetsförsäkring

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga

Lapsivakuutus
Skydd för barn

Det bästa skyddet för ditt barn.

Perusturva
Aikuisen turva

Sinun turvasi on rakkaillesi tärkeä.

Henkilövakuutus
HälsoHjälpen till din tjänst

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

Eläketurva
Arbetspensionsskydd

Grunden för pensionsskyddet utgörs av det lagstadgade arbetspensionsskyddet.