Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hälsoförsäkring

Hälsoförsäkringen kombinerar de viktigaste personförsäkringarna. Du kan skräddarsy ett lämpligt paket av olika skydd till dig och dina familjemedlemmar i händelse av olyckor och sjukdomar. Läs mer om Hälsoförsäkringen och trygga din hälsa idag.

Vad ingår i hälsoförsäkringen?

Hälsoförsäkringen skyddar hälsan, från baby till farfar. Du kan teckna en hälsoförsäkring för sjukdom eller olycksfall för dig själv, din make/maka, ditt barn eller ditt barn som ska födas. Bygg en hälsoförsäkring som är lämplig just för dig och din livssituation genom att välja de skydd du önskar.

Du kan välja följande skydd till en hälsoförsäkring för vuxna:

  • olycksfallsförsäkring

  • sjukkostnadsförsäkring

  • reseforsakring

  • idrottsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Grunden för hälsoförsäkringen utgörs av olycksfallsförsäkringen, som är ditt skydd vid överraskande olycksfall. Du kan välja önskat försäkringsbelopp samt tilläggsskydd vid idrottsskador, arbetsoförmåga, bestående men och dödsfalll. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.

Sjukkostnadsförsäkring

Med hjälp av sjukkostnadsförsäkringen, som kan väljas till hälsoförsäkringen, får du snabbt vård om du insjuknar. Du kan välja försäkringens omfattning och önskad självrisk. Vi beviljar sjukkostnadsförsäkringen på basis av en hälsodeklaration. Läs mer om sjukkostnadsförsäkringen .

Reseförsäkring

Reseförsäkringen i hälsoförsäkringen består av en Resenärförsäkring och en Resgodsförsäkring, vilka du kan teckna tillsammans eller separat. Läs mer om reseförsäkringen .

Hälsoförsäkring för barn

Du får en hälsoförsäkring även för ett barn eller för ett barn som ska födas. Med hälsoförsäkringen skyddar du ditt barn vid sjukdomar och olycksfall och säkerställer en snabb tillgång till vård. Läs mer om barnförsäkringen .

Du kan ansöka om hälsoförsäkring för ett barn som ska födas efter ett strukturellt ultraljud. Läs mer om babyförsäkringen .

Köp försäkring enkelt på nätet

Är du intresserad av hela hälsoförsäkringspaketet och tilläggsskydden? Vi räknar gärna ut en offert åt dig. Kontakta vår kundtjänst.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)