Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kattförsäkring

Bästa betjäningen för din katt, redan som kattunge! LokalTapiolas nya kattförsäkring ersätter om ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadar sig vid ett olycksfall. Med appen DjurHjälpen får du tillgång till distansveterinärtjänster varje dag under året.

Varför LokalTapiolas kattförsäkring?

 • Du kan välja ett försäkringsskydd som passar just din ras- eller bondkatt.
 • Du får tillgång till appen DjurHjälpen och distansveterinärtjänsterna varje dag kl. 7-23 utan självrisk. DjurHjälpen ingår i veterinärvårdsförsäkringen. Läs mer om DjurHjälpen och appen DjurHjälpen.
 • Veterinärvårdsförsäkringen fås nu med högre maximiersättningar än tidigare. Du kan nu välja 2 000, 3 000 eller 4 000 euro som maximiersättning. Veterinärvårdsförsäkringen gäller under kattens hela livslängd.
 • Det nya tilläggsskyddet Vårdskydd Plus täcker nu veterinärkostnaderna mera omfattande.
 • Du får tillgång till direktersättningstjänsten: vid besök på en djurklinik betalar du bara självrisken för vårdkostnaderna. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten.
 • Genom att koncentrera dina försäkringar får du upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om koncentreringsförmåner och Egenförmån.
 • Du kan få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna. Läs mer om S-gruppens Bonus och premier.

Kattförsäkringens pris

Priset på kattförsäkringen påverkas bland annat av omfattningen som valts till försäkringen, kattens ras och din boningsort.

Räkna ut och köp

Vad omfattar kattförsäkringen?

Du kan teckna kattförsäkringen när ditt sällskapsdjur är minst 5 veckor men under 8 år gammalt. Tilläggsskyddet Vårdskydd Plus beviljas endast en katt som är under 5 år gammal.

Du kan välja lämpliga försäkringar för din katt bland följande:

 • Livförsäkring kan tecknas för raskatter och bruksegenskapsskydd som tilläggsskydd för avelskatter. Försäkringarna upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken katten fyller 12 år
 • Veterinärvårdsförsäkring och Vårdskydd Plus som dess tilläggsskydd kan tecknas för alla katter. Tjänsten DjurHjälpen ingår i veterinärvårdsförsäkringen. Du kan hålla försäkringarna i kraft under kattens hela livstid.Vad ersätter kattförsäkringen?

Livförsäkring:

 • ersätter när din katt dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall
 • ersätter inte, när katten försvinner eller blir stulen.

Bruksegenskapsskyddet ersätter när din avelskatt bestående förlorar sin fortplantningsförmåga, till exempel efter att man har varit tvungen att sterilisera den på grund av sjukdom och man inte längre kan låta den få ungar.

Veterinärvårdsförsäkring ersätter när din katt behöver veterinärvård på grund av sjukdom eller olycksfall. Du betalar bara självrisken på 60 euro för veterinärbesöken och 25 % av de överstigande kostnaderna per veterinärbesök. DjurHjälpen har ingen självrisk.

Vårdskydd Plus ersätter t.ex.:

 • mera omfattande än Veterinärvårdsförsäkringen kattens sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • tillväxtstörningar, när du försäkrar din katt före 4 månaders ålder
 • fysioterapi.

Närmare uppgifter om kattförsäkringen


Katten blev sjuk eller skadades, vad göra?

 1. Via gratisappen DjurHjälpen får du snabbt hjälp av en distansveterinär. Detta kostar ingenting för dig, priset på tjänsten avdras från din veterinärvårdsförsäkring.
 2. Om sjukdomen eller skadan kräver besök på en djurklinik, boka tid hos LokalTapiolas samarbetsklinik som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten. Läs mer om direktersättningstjänsten.
 3. Har du besökt en veterinär utanför tjänstetiden för direktersättning och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från ett apotek, sök ersättning på webben.

Vilka handlingar behövs för en kattförsäkring?

Beviljandet av försäkringen avgörs på basis av djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du fylla i en kort hälsodeklaration.

Veterinärens utlåtande behövs då du för din katt ansöker om:

 • Veterinärvårdsförsäkring och katten har fyllt 5 år
 • Tilläggsskydd Vårdförsäkring Plus och katten har fyllt 3 år.

Kopia på köpebrevet behövs när du för din katt ansöker om livförsäkring och dess inköpspris är 3 000 euro eller mer.

Utgående från hälsouppgifterna, som framgår av dessa dokument, kan djurspecifika begränsningar införas i försäkringen.

Med katt utomlands

 • Som försäkringstagare ska du meddela LokalTapiola när omständigheterna för det försäkrade djuret ändrar väsentligt. Till exempel att katten förs utomlands för en längre tid än för en kort semesterresa.
 • Kattens försäkringar gäller i hela Norden. I andra EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din katt försäkrad under högst ett år.
 • Ersättning för undersökningar och vård utomlands betalas högst enligt prisnivån i Finland.
 • Av utlåtanden och verifikaten ska framgå djurets identifikationsuppgifter, anamnes, undersökningar som gjorts och vård som getts samt diagnos.
 • Undersöknings- och vårdkostnaderna ska specificeras tydligt.
 • Veterinärens verifikat och utlåtanden ska vara på finska, svenska eller engelska.