Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hundförsäkring

Den bästa betjäningen för din hund vid sjukdom eller olycksfall.

Veterinärvårds- och ansvarsförsäkring som är i bruk under din hunds hela livslängd. Du kan teckna hundförsäkringen när ditt sällskapsdjur har fyllt 5 veckor men är under 8 år gammalt.

Varför LokalTapiolas hundförsäkring?

 1. Välj ett försäkringsskydd som passar just din hund. Veterinärvårdsförsäkringen fås nu med högre maximiersättningar än tidigare. Du kan nu välja 2 000, 3 000 eller 4 000 euro som maximiersättning. Veterinärvårdsförsäkringen gäller under hundens hela livslängd. Tilläggsskyddet Vårdskydd Plus täcker veterinärkostnaderna mera omfattande, också fysikalisk vård.
 2. Du får tillgång till appen DjurHjälpen och distansveterinärtjänsterna varje dag kl. 7-23 utan självrisk. Läs mer om DjurHjälpen.
 3. Du får tillgång till direktersättningstjänsten: vid besök på en djurklinik betalar du bara självrisken för vårdkostnaderna. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten.
 4. Genom att koncentrera dina försäkringar får du upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om koncentreringsförmåner och Egenförmån.
 5. Du kan få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna. Läs mer om S-gruppens Bonus och premier.

Hundförsäkringens pris

Priset på hundförsäkringen påverkas bland annat av omfattningen som valts till försäkringen, hundens ras och din boningsort.

Räkna ut och köp

Vad omfattar hundförsäkringen?

Välj de lämpligaste försäkringarna för din hund:

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter när din hund behöver veterinärvård och mediciner på grund av sjukdom eller olycksfall, till exempel: frakturer och sår, sjukdomar i mag-tarmkanalen, ögonsjukdomar eller allergier. Du betalar bara självrisken på 60 euro för veterinärbesöken + 25 % av de överstigande kostnaderna. DjurHjälpen har ingen självrisk.

Vårdskydd Plus ersätter t.ex.:

 • mera omfattande än en veterinärvårdsförsäkring sjukdomar i hundens stöd- och rörelseorgan, till exempel artros, ryggsjukdomar eller knäskador
 • tillväxtstörningar när du försäkrar din hund före 4 månaders ålder
 • fysioterapi.

Vårdskydd Plus -tilläggsskyddet beviljas endast en hund som är under 5 år gammal.

Ansvarsförsäkringen ersätter när din hund orsakar utomstående skada som till exempel att hunden skråmar grannens egendom eller orsakar skador till följd av fall. Maximiersättningen är 100 000 euro per skada. Självrisken är 200 euro.

Livförsäkringen ersätter när ditt sällskapsdjur dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Livsförsäkringen ersätter också ifall din hund försvinner i Finland.

Livförsäkring upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hunden fyller 10 år, för vissa raser 8 år.

Bruksegenskapsskydd för hundar som används för jakt, vallning, tjänster, räddning, agility, lydnadsprov, banlöpning, terränglöpning, slädfärd och hundspannsåkning samt för avel. Bruksegenskapsskydd upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hunden fyller 8 år.

Bruksegenskapsskyddet ersätter när t.ex.:

 • din jakthund skadas och inte längre kan delta i jakten
 • din avelshund måste steriliseras på grund av sjukdom.

Teckna en hundförsäkring när ditt sällskapsdjur har fyllt 5 veckor men är under 8 år gammalt.

Hunden blev sjuk eller skadades, vad göra

 1. Via gratisappen DjurHjälpen får du snabbt hjälp av en distansveterinär. Detta kostar ingenting för dig, priset på tjänsten avdras från din veterinärvårdsförsäkring.
 2. Om sjukdomen eller skadan kräver besök på en djurklinik, boka tid hos LokalTapiolas samarbetsklinik som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten. Läs mer om direktersättningstjänsten.
 3. Har du besökt en veterinär utanför tjänstetiden för direktersättning och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från ett apotek, sök ersättning på webben.Närmare uppgifter om hundförsäkringen


Hunden blev sjuk eller skadades, vad göra?

 1. Via gratisappen DjurHjälpen får du snabbt hjälp av en distansveterinär. Detta kostar ingenting för dig, priset på tjänsten avdras från din veterinärvårdsförsäkring.
 2. Om sjukdomen eller skadan kräver besök på en djurklinik, boka tid hos LokalTapiolas samarbetsklinik som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten. Läs mer om direktersättningstjänsten.
 3. Har du besökt en veterinär utanför tjänstetiden för direktersättning och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från ett apotek, sök ersättning på webben.

Vilka handlingar behövs för en hundförsäkring?

Beviljandet av försäkringen avgörs utgående från djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du fylla i en kort hälsodeklaration.

Du behöver ett veterinärutlåtande när du för din hund ansöker om:

 • Veterinärvårdsförsäkring och hunden har fyllt 5 år.
 • Tilläggsskydd Vårdförsäkring Plus och hunden har fyllt 3 år.

Kopia på köpebrevet behövs när du för din hund ansöker om livförsäkring och dess inköpspris är 3 000 euro eller mer.

Utgående från hälsouppgifterna, som framgår av dessa dokument, kan djurspecifika begränsningar införas i försäkringen.

Med hund utomlands

 • Hundens försäkringar gäller i hela Norden. I andra EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din hund försäkrad under högst ett år. Ansvarsförsäkringen gäller endast i Norden.
 • Ersättning för undersökningar och vård utomlands betalas högst enligt prisnivån i Finland.
 • Av utlåtanden och verifikaten ska framgå djurets identifikationsuppgifter, anamnes, undersökningar som gjorts och vård som getts samt diagnos.
 • Undersöknings- och vårdkostnaderna ska specificeras tydligt.
 • Veterinärens verifikat och utlåtanden ska vara på finska, svenska eller engelska.