Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkringslag

Enligt trafikförsäkringslagen måste alla fordon som används i trafik ha en trafikförsäkring. Utan försäkring kan fordonet inte registreras och inte heller besiktigas. Trafikförsäkringen ska tecknas senast inom sju dagar efter att du har köpt fordonet av den fordonsägare som antecknats i registret. Om du inte har köpt fordonet direkt av den ägare som är antecknad i registret, måste du genast teckna en försäkring. En trafikförsäkring köper du lätt och snabbt på webben.

Trafikförsäkring och registrering i skick på en gång

Registreringen av bilar och andra fordon sköts nu samtidigt som du köper en försäkring. Det är också lätt att flytta en trafikförsäkring från ett annat försäkringsbolag till LokalTapiola.

LokalTapiolas trafikförsäkring har 80 % maximibonus och sju andra nya bonusförmåner. Läs mer om vår trafikförsäkring.

Kontrollera priset på försäkringen och köp försäkringen lätt här >

En trafikförsäkring ska bland annat tecknas för:

• bilar
• motor- och motocrosscyklar
• mopeder
• för cyklar med motor (effekt över 250 W)
• snöskotrar
• terränghjulingar
• traktorer och motorredskap
• släpvagnar

Också för sådana fordon som inte behöver registreras måste man i regel teckna en trafikförsäkring. Också oregistrerade fordon är i trafik till exempel på den egna gårdsplanen eller i skogen.

Räkna ut och köp

Faq om trafikförsäkringslagen och trafikförsäkringen

Vilka är påföljderna om försäkring inte har tecknats?

Om fordonet är oförsäkrat, är det förbjudet att använda fordonet i trafik. Ett oförsäkrat fordon kan inte heller årsbesiktigas.
Om fordonet saknar trafikförsäkring, uppbär Trafikförsäkringscentralen en premie för försummelse av försäkringsskyldighet från ägaren eller innehavaren av det oförsäkrade fordonet. Premien kan stiga upp till flera tusen euro.

Skador som ett oförsäkrat fordon orsakat utomstående ersätts av Trafikförsäkringscentralen. Ersättning betalas dock inte för personskador som drabbat det oförsäkrade fordonets ägare, innehavare eller förare om denne visste att fordonet inte har trafikförsäkring.

Vad ersätts från trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter i enlighet med trafikförsäkringslagen person- och egendomsskador som orsakats med ditt fordon. Trafikförsäkringen ersätter inte skada på förarens, ägarens eller innehavarens egendom eller fordon. För skador på det egna fordonet ska tecknas en bilförsäkring dvs. kasko.

Avställning av fordon

Om du inte använder fordonet i trafik kan du avställa det. Du kan anmäla avställningen till exempel i vår webbtjänst eller på vårt kontor. Med ett fordon som avställts får köras ända till utgången av avställningsdagen. Därefter får man inte köra med fordonet. Kom därför ihåg att påställa fordonet före du kör med det.

Du kan kontrollera hos kundtjänsten, hur en avställning påverkar din försäkring. Du hittar våra kontaktuppgifter här.