Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Från den betalas också den oskyldiga partens egendomsskador. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.

Trafikförsäkring för alla fordon

Har du redan LokalTapiolas trafikförsäkring?

Du får den nya trafikförsäkringen och de nya bonusförmånerna när du köper en ny försäkring i LokalTapiolas webbutik eller i kundbetjäningen.

Larmtjänsten betjänar dygnet runt på nummer 0800 0 4531 (utomlands +358 800 0 4531).


En ännu bättre trafikförsäkring för din bil

Bonusen baserar sig på din personliga skadehistoria

Vid beräkningen av din bonus används skadehistorian för alla bilar som du försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från bil till bil.

Du får bonus för din andra- och tredjebil

Genom att köra skadefritt får du alltid den bästa bonusen för alla dina bilar när försäkringarna är i samma persons namn.

Maximibonus nu 80 %

LokalTapiolas fulla bonus är en av Finlands högsta bonusar.

Personligt bonusskydd nu för alla dina bilar

Det personliga bonusskyddet träder i kraft genast, när din bonus har stigit till 80 procent.

LokalTapiolas belöningsbonus för skadefri körning

Om du kört 2 år utan skador får du LokalTapiolas belöningsbonus på +5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen växer så att du får extra +5 % för varje 2 år.

En skada inverkar mindre än tidigare på din försäkringspremie

Bonusen minskar endast med 15 % då den tidigare minskade med 20 %. Och Ifall en av bilarna drabbas av en skada, så minskar bonusen endast för den bilen – inte för alla.

Startbonus för en ny försäkring 25 %

Vi beaktar unga förare och personer som inte har tidigare skade- eller körhistoria med en rejäl startbonus som för alla alltid är minst 25 %.

Samma förmåner för alla dina bilar

LokalTapiolas nya bonusförmåner är tillgängliga för nya försäkringar för alla bilar – person-, paket-, last-, special- och husbilar samt bussar.


Vad ersätter trafikförsäkringen?

Personskador ersätts

Trafikförsäkringen ersätter per definition personskadorna för all parter om en skada inträffar. Trafikförsäkringen ersätter bland annat:

 • sjukvårdskostnader
 • förlust av inkomst och underhåll
 • tillfälligt och bestående men
 • skäliga begravningskostnader.

Personersättning till skadevållaren kan vägras eller minskas om den orsakat skadan uppsåtligen, genom grav oaktsamhet, i berusat tillstånd eller med fordon som tagits i bruk utan tillstånd.

Motpartens egendomsskador ersätts

Försäkringen ersätter vanligtvis egendomsskador på motpartens fordon samt kläder och personliga föremål för passagerare i det egna fordonet.

Skador ersätts endast i trafiken

Skadan är inte ersättningsbar om motorfordonet inte har använts i trafiken. Fordonet är inte i trafiken när det fordonet används utanför trafikleder, till arbete på lantbruk eller väsentligen till annat ändamål än transport av personer eller varor.

Skadan ersätts inte heller om motorfordonet förvaras eller repareras i garage eller reparationsverkstad eller på annan motsvarande plats eller om den används på ett område som är isolerat för trafik i tävlings-, övnings- eller testsyfte.

Skador som uppstår under arbetsprestationer ersätts vanligtvis inte

Skadan drabbar person som i samband med lastning eller annan arbetsprestation deltar i arbetet, egendom som är föremål för arbetet eller annat fordon som deltagit i arbetet.

Djurskador ersätts vanligtvis inte

Skador på annat djur än ren som varit på trafikled utan övervakning ersätts vanligtvis inte.

Nyttig information om trafikförsäkring

Bonusskydd

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro. I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen:

 • Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:

 • Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.

Avställning och påställning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten.

Registrering, överlåtelsebrev och green card

Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Utomlands med bil

Handlingar som behövs utomlands:

 • Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!
 • Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå.
 • Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.
 • Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren (pdf) för att fordonet ska få föras ut ur landet.
 • Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

 • Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.
 • Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.
 • I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Se också: