Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Segelbåtförsäkring

LokalTapiolas båtförsäkring ger skydd för din segelbåt och motorseglare samt båtens utrustning vid en plötslig skada som till exempel inträffar vid brand, stöld eller under förvaring och transport. Försäkringen gäller året runt.

Varför behöver jag LokalTapiolas segelbåtförsäkring?

 • Försäkringen passar alla segelbåtar och motorseglare.
 • Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.
 • Båtansvarsförsäkring ingår i segelbåtförsäkringen. Den ersätter skador som du orsakat annan båt eller person.
 • Din försäkringspremie stiger inte till följd av att du drabbas av en skada som ersätts - vi straffar inte för skador!
 • När du satsar på ett säkert båtliv, belönar vi dig i premien. Du kan till exempel få rabatt genom att avlägga båtförarexamen eller besikta din båt.
 • Du får skydd vid plötsliga och oförutsedda bräckageskador på mast- och riggutrustning.

Pris på segelbåtförsäkring

Priset på segelbåtförsäkringen påverkas till exempel av omfattningen av försäkringsskyddet du valt och storleken på självrisken, båtens typ och tekniska egenskaper. När du begär ett anbud från oss, får du ett pris på segelbåtförsäkringen:

Be om anbud

Vad omfattar segelbåtförsäkringen?

Du kan välja antingen Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring för din segelbåt eller motorseglare. Båda ersätter bland annat brandskador, stölder och skadegörelse och innehåller båtansvarsförsäkring.

Omfattande försäkring ersätter dessutom till exempel grundstötningar och andra kollisioner samt förvarings- och transportskador. Mest omfattande skydd får du genom att till Omfattande båtförsäkring välja till exempel tilläggsskydd vid mast- och riggskador. Jämför försäkringar noggrannare.

Vad ersätter segelbåtförsäkringen?

Allt möjligt kan hända när man är ute med båten. Nedan finns några exempel på situationer där en segelbåtförsäkring behövs:

 • Båttillbehör blir stulna från segelbåtens låsta kajuta och båten skadas uppsåtligen
 • Man kör på grund med båten: botten och kölen skadas vid bottenkänning
 • Båten stöter mot en brygga och sidan skadas
 • Eld som kommit lös skadar båten och båten blir rökskadad
 • Båten driver i land och skadas i stormen
 • Då man själv sjösätter båten, går vajern av och båten skadas
 • Masten och riggen skadas till följd av en plötslig vindby
  Omfattande Båtförsäkring Bas Båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

ja ja

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme i båten.

ja ja

Kollision i samband med att båten sjösätts eller lyfts upp ur vattnet, skada till följd av kollision i samband med att masten tas upp eller ner, kollision i samband med förvaring på land, kollision under transport.

ja kan utelämnas

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt regn.

ja Storm och naturfenomen, ingår ej

Grundstötning, bottenkänning eller kollision på sjön.

ja Skada till följd av båtliv, ingår ej

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

ja ja

Ger möjlighet till att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till transport eller ägande av båt.

ja ja

Skyddet beviljas en motor som är under 10 år gammal. Skyddet upphör när motorns åldersgräns på 15 år uppfylls.

kan väljas att ingå Skydd för maskinskada, ingår ej

Skyddet kan beviljas en båt som är under 20 år gammal. Skyddet upphör när båtens åldersgräns på 25 år uppfylls.

kan väljas att ingå Mast- och riggskydd, ingår ej

Ersätter bl.a. stölder i ett låst utrymme.

kan väljas att ingå Skydd för fiske- och vattensportutrustning, ingår ej

Ersätter till finansieringsbolaget vissa skador på en båt som köpts med finansiering.

kan väljas att ingå Finansieringsskydd, ingår ej

Närmare uppgifter om båtförsäkringenJag vill ha ett anbud på båtförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola