Venevakuutus Båtförsäkring

Venevakuutus

Båtförsäkringen ersätter båtskrovet och motorn, i en segelbåt rigg och segel. Också båtens utrustning och fasta apparater omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan båtförare eller båt skada.

I ett nötskal

Du får ett lämpligt skydd för din båt oavsett hurdan den är:

  • Lyx Båtförsäkring för aktiva båtförare. Bästa skyddet för din båt När din båt är tämligen ny, är det viktigt att försäkringen också täcker maskinbräckage på motorn eller skador på masten och riggen.
  • Omfattande Båtförsäkring för fritidsbåtförare. Ett bra skydd t.ex. för grundstötning och kollision.
  • Reducerad Båtförsäkring för dem som kör i kända vatten. Du känner stenar och grund på din rutt. Du vill ändå ha skydd t.ex. mot stöld.

Båtansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan person eller dennas egendom skada på sjön. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader vid tviste- och brottmål som gäller båtliv.


Se också:

Henkilövakuutus
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Vakuutussäästäminen
Egenbesparing

Sparlivförsäkring för din framtid

Kasko autolle
Bilförsäkring

Maximibonusen i den nya trafikförsäkringen nu 80 % och sju andra nya bonusförmåner.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer