Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Motorbåtförsäkring

LokalTapiolas båtförsäkring ger skydd för din motorbåt och dess utrustning vid en plötslig skada som till exempel inträffar vid brand eller stöld eller under förvaring eller transport. Försäkringen ger dessutom skydd vid skador till följd av kollision, grundstötning eller bottenkänning. Försäkringen gäller året runt.

Varför behöver jag LokalTapiolas motorbåtförsäkring?

 • Försäkringen passar alla motorbåtar.
 • Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.
 • Båtansvarsförsäkring ingår i motorbåtförsäkringen. Den ersätter skador som du orsakat annan båt eller person.
 • Inga tilläggssjälvrisker under vinterperioden.
 • Du kan också teckna ett separat skydd för bräckageskador på motorn.
 • När du försäkrar din båt kan du också försäkra fiske- och vattensportutrustning i anslutning till båtens användning och som används i båten med ett eget tilläggsskydd till exempel för stöldskador.
 • Din försäkringspremie stiger inte till följd av att du drabbas av en skada som ersätts - vi straffar inte för skador!
 • När du satsar på ett säkert båtliv, belönar vi dig i premien. Du kan till exempel få rabatt genom att avlägga båtförarexamen eller besikta din båt.

Pris på motorbåtförsäkring

Priset på motorbåtförsäkringen påverkas till exempel av omfattningen av försäkringsskyddet du valt och storleken på självrisken, båtens typ och tekniska egenskaper såsom motortyp och effekt. När du begär ett anbud från oss, får du ett pris på motorbåtförsäkringen:

Be om anbud

Vad omfattar motorbåtförsäkringen?

Du kan välja antingen Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring för din båt. Båda ersätter bland annat brandskador och innehåller båtansvarsförsäkring.

Omfattande försäkring ersätter dessutom till exempel grundstötningar och andra kollisioner samt förvarings- och transportskador. Mest omfattande skydd får du genom att till Omfattande båtförsäkring välja till exempel tilläggsskydd för maskinskador. Jämför försäkringar noggrannare.

Vad ersätter motorbåtförsäkringen?

 • Man kör på grund med båten: botten, utombordsmotorn och propellern skadas vid bottenkänning.
 • Båten stöter mot en brygga och skadas
 • Eld som kommit lös skadar båten och båten blir rökskadad
 • Båten slår mot stranden i stormen och skadas
 • Då man själv sjösätter båten går vajern av och båten skadas.
 • Motorn går sönder när dess ventil bryts (ersätts om Skydd för maskinskada ingår)
 • Båtens backslag går sönder till följd av fel i oljepumpen (ersätts om Skydd för maskinskada ingår)
  Omfattande Båtförsäkring Bas Båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

ja ja

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme i båten.

ja ja

Kollision i samband med att båten sjösätts eller lyfts upp ur vattnet, skada till följd av kollision i samband med att masten tas upp eller ner, kollision i samband med förvaring på land, kollision under transport.

ja kan utelämnas

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt regn.

ja Storm och naturfenomen, ingår ej

Grundstötning, bottenkänning eller kollision på sjön.

ja Skada till följd av båtliv, ingår ej

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

ja ja

Ger möjlighet till att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till transport eller ägande av båt.

ja ja

Skyddet beviljas en motor som är under 10 år gammal. Skyddet upphör när motorns åldersgräns på 15 år uppfylls.

kan väljas att ingå Skydd för maskinskada, ingår ej

Skyddet kan beviljas en båt som är under 20 år gammal. Skyddet upphör när båtens åldersgräns på 25 år uppfylls.

kan väljas att ingå Mast- och riggskydd, ingår ej

Ersätter bl.a. stölder i ett låst utrymme.

kan väljas att ingå Skydd för fiske- och vattensportutrustning, ingår ej

Ersätter till finansieringsbolaget vissa skador på en båt som köpts med finansiering.

kan väljas att ingå Finansieringsskydd, ingår ej

Närmare uppgifter om båtförsäkringen


Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Anmäl en skada


Jag vill ha ett anbud på båtförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola