Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Båtförsäkring

Sätt försäkringsskyddet för din båt i skick med LokalTapiolas båtförsäkring, så kan du åka till sjöss utan bekymmer. Bland LokalTapiolas båtförsäkringar hittar du en lämplig försäkring för din båt, om du sedan seglar eller åker motorbåt. Försäkringen skyddar din båt och dess utrustning och gäller året om. Du kan alltid använda din båt när du behöver den.

Varför LokalTapiolas båtförsäkring?

  • LokalTapiolas Båtförsäkring beaktar dina behov och är flexibel enligt båtens typ och egenskaper.
  • Försäkringen passar för både motor- och segelbåtar.
  • Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.
  • Båtansvarsförsäkring ingår i försäkringen. Den ersätter skador som du orsakat annan båt eller person.
  • Inga tilläggssjälvrisker under vinterperioden.
  • Din försäkringspremie stiger inte till följd av att du drabbas av en skada som ersätts - vi straffar inte för skador!
  • När du koncentrerar dina försäkringar till LokalTapiola, sparar du upp till 17 % på premierna. Försäkringarna insamlar dessutom upp till 5 % S-gruppens Bonus.

Priset på båtförsäkringen

Premien för båtförsäkringen påverkas till exempel av båtens typ och dess tekniska egenskaper samt försäkringsskyddets omfattning. Genom valet av självrisk kan du själv påverka priset på försäkringen - ju högre självrisk desto lägre pris.

När du satsar på ett säkert båtliv, belönar vi dig i premien. Du kan till exempel få rabatt genom att avlägga båtförarexamen eller besikta din båt. När du begär ett anbud, får du ett pris på båtförsäkringen:

Be om anbudVälj lämplig båtförsäkring för din båt

För motorbåtar

Det lämpligaste och bästa försäkringsskyddet för din motorbåt.

Motorbåtförsäkring

För segelbåtar

Det lämpligaste och bästa försäkringsskyddet för din segelbåt.

SegelbåtförsäkringJämför båtförsäkringar - rätt försäkring för din båt

Med Omfattande Båtförsäkring är din båt skyddad på land och vatten, både när det är vindstilla och i storm samt vid sammanstötningar och bottenkänningar. Försäkringen gäller även när båten ligger vid bryggan eller är i vinterförvaring samt under lyftning, sjösättning och transport. Till Omfattande Båtförsäkring kan också anslutas Skydd för maskinbräckage eller Mast- och riggskydd samt Finansieringsskydd för en båt som köpts med finansiering.

Bas Båtförsäkring omfattar grundbehoven för din båt. Den ersätter stöld-, skadegörelse- och brandskador samt bl.a. skador som inträffar i samband med sjösättning, transport eller förvaring på land. Förvaring och transport är ett valbart skydd som du också kan utesluta. Till exempel grundstötningar, bottenkänningar och sammanstötningar lämnar på ditt eget ansvar.

  Omfattande Båtförsäkring Bas Båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

ja ja

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme i båten.

ja ja

Kollision i samband med att båten sjösätts eller lyfts upp ur vattnet, skada till följd av kollision i samband med att masten tas upp eller ner, kollision i samband med förvaring på land, kollision under transport.

ja kan utelämnas

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt regn.

ja Storm och naturfenomen, ingår ej

Grundstötning, bottenkänning eller kollision på sjön.

ja Skada till följd av båtliv, ingår ej

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

ja ja

Ger möjlighet till att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till transport eller ägande av båt.

ja ja

Skyddet beviljas en motor som är under 10 år gammal. Skyddet upphör när motorns åldersgräns på 15 år uppfylls.

kan väljas att ingå Skydd för maskinskada, ingår ej

Skyddet kan beviljas en båt som är under 20 år gammal. Skyddet upphör när båtens åldersgräns på 25 år uppfylls.

kan väljas att ingå Mast- och riggskydd, ingår ej

Ersätter bl.a. stölder i ett låst utrymme.

kan väljas att ingå Skydd för fiske- och vattensportutrustning, ingår ej

Ersätter till finansieringsbolaget vissa skador på en båt som köpts med finansiering.

kan väljas att ingå Finansieringsskydd, ingår ejNärmare uppgifter om båtförsäkringen


Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Anmäl en skada


Jag vill ha ett anbud på båtförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola