Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Båtförsäkring

Båtförsäkringen ersätter båtskrovet och motorn, i en segelbåt rigg och segel. Också båtens utrustning och fasta apparater omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan båtförare eller båt skada.

Välj lämplig båtförsäkring för din båt

Du får ett lämpligt skydd för din båt oavsett hurdan den är:

  • Lyx Båtförsäkring för aktiva båtförare. Bästa skyddet för din båt När din båt är tämligen ny, är det viktigt att försäkringen också täcker maskinbräckage på motorn eller skador på masten och riggen.
  • Omfattande Båtförsäkring för fritidsbåtförare. Ett bra skydd t.ex. för grundstötning och kollision.
  • Reducerad Båtförsäkring för dem som kör i kända vatten. Du känner stenar och grund på din rutt. Du vill ändå ha skydd t.ex. mot stöld.

Båtansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan person eller dennas egendom skada på sjön. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader vid tviste- och brottmål som gäller båtliv.

Priset på båtförsäkringen

På båtförsäkringens pris inverkar båttyp och försäkringsbelopp samt för motorbåtar motoreffekten. När du begär ett anbud, får du ett pris på din båtförsäkring.

Anbud på båtförsäkring

Kontakta oss. Vi ger ett anbud på en båtförsäkring, som är lämpligt för just din båt.

Be om anbud

Jämför båtförsäkringar

 

Lyx

Omfattande

Reducerad

Utvidgat båtskydd

Plötsliga oförutsedda skador till sjöss

Skydd för maskinbräckage

Skyddet beviljas för serietillverkade motorer som är under 5 år gamla.

Mast- och riggskydd

Skyddet beviljas för en segelbåt eller motorseglare som är under 15 år gammal och vars gängse värde överstiger 50 000 euro.

Grundstötning och bottenkänning
Sammanstötning
Storm
Förvaring och transport
Brand
Explosion
Blixtnedslag
Stöld
Skadegörelse
Båtansvarsförsäkring
Båträttsskyddsförsäkring
+ Finansieringsskydd

valbart tilläggsskydd


Se också:

Aktuellt

Ladda ner Livstrygghetsapplikationen

Du kan lätt sköta ärenden med din telefon. Ladda ner applikationen på din telefon.

Läs mer