Tuotteet ja palvelut

Konkurrensutsätt och köp försäkring

Den som koncentrerar försäkringarna till LokalTapiola får upp till 17 % rabatt på premierna och dessutom S-gruppens Bonus upp till 5%.

Läs mer

Elämänturva

Vi är ett livstrygghetsbolag

Ekonomin, hälsan och tryggheten för våra kunder och deras närstående är en hjärtesak för oss.

Bekanta dig

Produkter och tjänster

En resa väntar - du får koppla av!

Det händer och sker på resor. Genom att teckna LokalTapiolas reseförsäkring skyddar du dig själv och ditt resgods.

Läs mer