Tuotteet ja palvelut

Konkurrensutsätt och köp försäkring

Den som koncentrerar försäkringarna till LokalTapiola får upp till 17 % rabatt på premierna och dessutom S-gruppens Bonus upp till 5%.

Läs mer

Produkter och tjänster

En resa väntar - du får koppla av!

Det händer och sker på resor. Genom att teckna LokalTapiolas reseförsäkring skyddar du dig själv och ditt resgods.

Läs mer

Produkter och tjänster

Försäkringstjänsten finns nu även i S-mobilen

LokalTapiolas försäkringar finns även i S-mobilen. Med S-mobilen sköter du många av dina försäkringsärenden i en handvändning.

Läs mer