Ett fordon som är försäkrat i LokalTapiola kolliderade med mitt fordon eller med annan min egendom

Från trafikförsäkringen för det skadevållande fordonet ersätts personskador som inträffat i trafiken samt skador på den skadelidande partens fordon och annan egendom.

Om parterna anser att skuldfrågan i trafikskadan är klar, gör skadevållaren en skadeanmälan till sitt trafikförsäkringsbolag. Även den skadelidande parten kan göra en skadeanmälan till skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Om parterna är oeniga om skuldfrågan, gör båda en skadeanmälan till det egna trafikförsäkringsbolaget.

Gör så här

  1. Om ditt fordon skadades vid en trafikskada, ring ersättningstjänsten. Med samma samtal sköts skadeanmälan och du får anvisningar för att låta reparera ditt fordon samt för en eventuell ersättande bil.

  2. Reparationen av ditt fordon sköts på vår samarbetsverkstad dit du kan föra ditt fordon för skadegranskning. Närmaste samarbetspartner hittar du här.

  3. Om annan egendom än fordon skadades vid skadan, ta fotografier på den skadade egendomen. Du kan anmäla skadan genom att ringa ersättningstjänsten och du får närmare anvisningar.

Ring ersättningstjänsten

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk.
Fyll i uppgiften som saknas Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.
Tyvärr fungerar inte tjänsten för tillfället.

Serviceproducenter för Ert fordon