Ett fordon som är försäkrat i LokalTapiola kolliderade med mitt fordon eller med annan min egendom

Från trafikförsäkringen för det skadevållande fordonet ersätts personskador som inträffat i trafiken samt skador på den skadelidande partens fordon och annan egendom.

Om parterna anser att skuldfrågan i trafikskadan är klar, gör skadevållaren en skadeanmälan till sitt trafikförsäkringsbolag. Även den skadelidande parten kan göra en skadeanmälan till skadevållarens trafikförsäkringsbolag. Om parterna är oeniga om skuldfrågan, gör båda en skadeanmälan till det egna trafikförsäkringsbolaget.

Gör så här

  1. Om ditt fordon skadades vid en trafikskada, gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får anvisningar för reparation av fordonet samt för en eventuell ersättande bil. Du kan göra skadeanmälan också genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.
  3. Om annan egendom än fordon skadades vid skadan, ta fotografier på den skadade egendomen. Anmäl skadan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.

Anmäl en skada eller ta kontakt