Jag kolliderade med mitt fordon

Kaskoförsäkringens kollisionsdel ersätter skador som det egna fordonet drabbas av utifrån. Till exempel kollision med ett annat fordon eller utkörning är sådana skador som ersätts.

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du försäkringen påverkas kaskoförsäkringens bonus. Bonusen minskar inte om du har ett gällande bonusskydd. Om en försäkring för ersättande bil ingår i din försäkring får du tillgång till en ersättande bil under den tid ditt fordon repareras.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.
  3. Skadades andra fordon eller annan egendom för en utomstående part? Se Jag kolliderade med ett annat fordon eller en annan egendom.

Anmäl en skada eller ta kontakt