Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt fordon har fått skador

Skador på det egna fordonet ersätts från kaskoförsäkringen. Sådana skador kan till exempel vara kollision med ett hinder, en brandskada eller dikeskörning. Om du med ditt fordon har orsakat skador på annan, ersätts dessa från din trafikförsäkring. Skador som ett annat fordon orsakat dig, ersätts igen med stöd av trafikförsäkringen för fordonet i fråga.