Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bilskada

Sök ersättning för bilskada inom ett år och för trafikskada inom tre år. Bekanta dig med anvisningarna och gör enligt dem.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Om ditt fordon inte längre går att köra på grund av skada eller om din färd avbryts på grund av ett tekniskt fel ska du ringa till ersättningstjänsten. Utanför tjänstetid får du hjälp av LokalTapiolas larmtjänst.

Larmtjänsten ger dig råd för hur du kan fortsätta din resa. Den ordnar också bärgningsbil som bogserar ditt fordon till närmaste verkstad eller depå.

 • Larmtjänsten betjänar dig dygnet runt i Finland på numret 0800 0 4531. Samtal i Finland är avgiftsfria.
 • Då du ringer från utlandet är numret +358 800 0 4531. Du får betjäning på svenska, finska eller engelska.
 • Spara numret +358 800 0 4531 i din mobiltelefon.

Trafikförsäkringen för det fordon som orsakat skadan ersätter båda parternas personskador. Om du var på arbetet eller på väg till eller från arbetet då skadan inträffade ska dina personskador i första hand behandlas utgående från din arbetsgivares lagstadgade olycksfallsförsäkring. I sådana fall ska du be din arbetsgivare göra en olycksfallsanmälan till olycksfallsförsäkringsbolaget och hör dig för om ersättningar för undersökningar och behandlingar samt eventuellt inkomstbortfall därifrån.

Om skadan inte har inträffat på arbetet eller på väg till eller från arbetet kan du söka om ersättning för kostnader som uppstått av undersökning eller behandling av trafikskador samt inkomstförlust (om din arbetsgivare inte betalar dig sjuklön) direkt från LokalTapiola. Du behöver inte söka FPA-ersättning för dessa.

Du kan dessutom ansöka om ersättning för bland annat tillfälligt och bestående men om de skador du fått vid trafikskadan inte är lindriga och du har funktionella men. Vi behöver ett läkarutlåtande för handläggningen av ersättningen.


Om en part i en trafikskada avlider till följd av skadan ersätter trafikförsäkringen skäliga begravningskostnader. Dessutom betalas ersättning för förlust av underhåll till bland annat änka, minderåriga eller studerande barn och fosterbarn.


Om ditt fordon har skadats ska du göra en skadeanmälan på nätet eller ringa till ersättningstjänsten. Vi hänvisar dig till närmaste verkstad, där skadorna på fordonet granskas.

Om du vill ha engångsersättning för skadan ska du berätta det när du gör skadeanmälan.

Du kan anmäla skadan till oss även om det inte är du som har orsakat skadan


Vid skada på vindruta behöver du inte lämna in skadeanmälan. Du kan föra ditt fordon direkt till verkstaden. Verkstaden säkerställer sig om giltigheten för din glasförsäkring och skickar fakturan direkt till LokalTapiola. Vid byte av glasruta betalar du självrisken till verkstaden. Våra samarbetspartner hittar du på vår webbplats under Kundbetjäning på mellanbladet Lokala samarbetspartner, efter att du har valt din ort.

Om du har betalat reparationen eller bytet själv, gör skadeanmälan i vår nättjänst eller ring ersättningstjänsten.


Anmäl skadan per telefon eller på nätet.

Vid skadegörelse- och stöldskador ska du göra brottsanmälan till polisen och skicka en kopia till oss. För skador som skett i Finland kan du göra en elektronisk brottsanmälan.

Fyll i blankett för nycketutredning alltid då ett fordon blir stulet.


För bilen till en verkstad och ta kontakt med larmtjänsten. Den betjänar dygnet runt utomlands +358 800 0 4531. Du får betjäning på svenska, finska och engelska.

 • Om bilen blir på verkstaden ska du lämna registerutdraget och nycklarna där.
 • Fyll i en lokal skadeanmälan tillsammans med den andra parten.
 • Kontrollera att de punkter som är väsentliga för att beskriva situationen har kryssats för.
 • Ta efter underskrifterna ett exemplar åt dig själv. Underteckna endast ett sådant dokument vars innehåll du känner till och förstår.

Om bilen går sönder ska du föra den till en verkstad och ta kontakt med larmtjänsten. Vid mindre skador kan du låta reparera skadan, spara räkningen och utred ersättningen i Finland.

Kom ihåg att spara alla kvitton som ansluter sig till skadan och brottsanmälningar i original.

Om bilen har blivit stulen, ta kontakt med larmtjänsten. Anmäl också stölden till polisen på skadeorten och polisen i Finland. Be om ett eventuellt vittnesutlåtande.

Skadan inträffade i Ryssland

 • Om en skada inträffar ska du kalla på milisen.
 • Flytta inte fordonet innan milisen kommit till platsen.
 • Skador i Ryssland ska anmälas till det ryska bolaget inom 5 dagar.
 • Om du är skyldig till skadan räcker det att du anmäler skadan till LokalTapiola.