Månadsrapporter

Månadsrapporten redogör för placeringarna, deras utveckling och framtidsutsikter. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning 100

LokalTapiola Kapitalförvaltning 75

LokalTapiola Kapitalförvaltning 50

LokalTapiola Kapitalförvaltning 25