Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Beskattning av sparlivförsäkring

En sparlivförsäkring är skattemässigt klok placering, oberoende av om du sparar för dig själv, dina barn eller barnbarn. Sparlivförsäkring lämpar sig också som en del av planeringen av arvskifte.

Placera för dig själv

En sparlivförsäkring passar aktiva placerare som byter placeringsobjekt då marknadsläget förändras. Vår fondutbud ger möjlighet att fördela placeringarna i olika slags fonder världen över. Du kan avgiftsfritt flytta tillgångar från en fond till en annan fyra gånger per år. Överföringen av tillgångar är avgiftsfri till skillnad från direkta fondplaceringar.
Försäkringsbesparingen i en sparlivförsäkring räknas som skattepliktig kapitalinkomst bara för avkastningens del, eftersom du själv är försäkringstagare och försäkrad. Man beräknar avkastningen genom att från influtna försäkringsbesparingen avdra de erlagda försäkringspremierna. Avkastningen beskattas inte årligen, utan en förskottsinnehållning enligt kapitalskatteprocenten görs först då försäkringsbesparingen utbetalas. På det sättet ökar också skatteandelen avkastningen ända till slutet.

Ge en gåva till barn eller barnbarn

Om sparbeloppet betalas till en nära anhörig såsom barn eller barnbarn är avkastningen på sparbeloppet skattepliktig kapitalinkomst. På avkastningen görs förskottsinnehållning i samband med att sparbeloppet utbetalas. Avkastningen beräknas genom att de premier som använts till att öka sparbeloppet och upprätthålla dödsfallsskyddet avdras från det sparbelopp som utbetalas.

För övrig andel av sparbeloppet ska nära anhöriga betala gåvoskatt.

Nära anhöriga är t.ex. make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. I skattelagstiftningen anses som make/maka även sambon som bor i samma hushåll när de samboende har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare varit gifta med varandra.

Att spara till andra

Om sparbeloppsmottagaren inte är nära anhörig är hela sparbeloppet skattepliktig kapitalinkomst.

Kapitalbeskattning 2021

Kapitalinkomstskatten är 30 procent till den del som de inkomster som är underställda kapitalinkomstbeskattningen är under 30 000 euro per år. Till den del kapitalinkomsterna är över 30 000 euro är kapitalinkomstskatten 34 procent.